konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Akademicka
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Znaczenie Projektu dla kultury i dziedzictwa Subregionu Podhalańskiego, Małopolski i Polski

 

 1. Ochroni istotną (ze względu na rolę Podhala w kulturze i historii Polski) część narodowego dziedzictwa kulturowego.
 2. Stanie się wartościowym repozytorium podhalaniców, istotnych z punktu widzenia naukowego, popularyzatorskiego, kulturowego oraz edukacyjnego.
 3. Udokumentuje i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludowej w kulturę polską.
 4. Ze względu na pograniczność Podhala pozwoli sukcesywnie wprowadzać w powszechny obieg czytelniczy polonica i podhalanica, znajdujące się w zbiorach bibliotek słowackich.
 5. Poszerzy ofertę polskich bibliotek cyfrowych o podtatrzańskie teksty gwarowe literackie i folklorowe.
 6. Udostępni i upowszechni naukowy i badawczy dorobek Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 7. Podniesie rangę Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i stanie się jej promocją.
 8. Uzupełni panoramę polskich bibliotek cyfrowych o charaterze regionalnym.
 9. Zapoczątkuje proces specjalizacji tematycznej bibliotek cyfrowych w Polsce.
 10. Umożliwi korzystanie z tekstów dotyczących Podhala, powstałych przed 1939 rokiem, których dostępność, ze względu na unikatowość, jest mocno ograniczona. Cezura czasowa 1939 jest podyktowana koniecznym wygaśnięciem praw autorskich. Nowsze teksty będą, ale tylko takie, do których prawa autorskie Uczelnia posiada lub nieodpłatnie uzyska.
 11. Przyczyni się do budowania społeczeństwa informacyjnego i rozwoju regionu Podtatrza.
 12. Stanie się zaczynem Podhalańskiego Instytutu Badawczego przy PPWSZ w Nowym Targu.