konkurs plastycznybenefisInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Informacje ogólne

Kierunek Dietetyka

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Dietetyka to dziedzina z przyszłością, to jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Wpisując się w nurt zapotrzebowania społeczeństwa na rzetelną i naukową wiedzę w zakresie wpływu żywienia na stan zdrowia, PPUZ dąży do utworzenia kierunku dietetyka. Studenci, realizując program, mają możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami klinicznymi i patomechanicznymi wdrażania dietoterapii i weryfikacji następstw dla ustroju stosowanej diety. Będzie to możliwe poprzez realizowanie zajęć praktycznych w oparciu o oddziały i poradnie szpitalne oraz badania obrazowe, badania biochemiczne z oceną kliniczną włącznie. Intencją jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu: promowania zdrowego stylu życia, odpowiedniej  modyfikacji diety, stosowania szerokiej gamy suplementów diety oraz sztucznych form żywienia.

            Kierunek dietetyka w PPUZ w Nowym Targu daje nowe perspektywy młodzieży, szczególnie regionu Podhala.

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi, będą mieli możliwość wyboru także przedmiotów fakultatywnych z określoną liczbą godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami. Planowana jest również aktywność studentów w ramach Dietetycznej Poradni Studenckiej, która jest idealną formą zdobywania i kształtowania umiejętności.

Absolwent studiów I stopnia będzie miał możliwość kontynuacji studiów na II stopniu oraz zdobędzie umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, instytutach kontroli żywności.