Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ w Nowym Targu powstało 29 marca 2019 roku. MCSM składa się z pięciu sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i symulatory wysokiej klasy.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało dzięki realizacji projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17. 

Więcej zdjęć

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

Galeria zdjęć: