Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

WSPARCIE DLA STUDENTÓW

Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich

więcej »

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami finansowymi z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załączniki: Wniosek o udzielenie wsparcia studentowi niepełnosprawnemu Miesięczna ewidencja świadczonych usług przez asystenta studenta niepełnosprawnego...

więcej »

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób. W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 239, 227 lub adres email: alicja.garbacz@ppwsz.edu.pl wg wzoru. Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał...

więcej »