Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  • Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 12 marca 2021 w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
  • Wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego (pobierz)
  • Zarządzenie w/s powołania Komisji socjalnej z dnia 27 lipca 2018 r  (pobierz)

 

Dofinansowanie do wypoczynku tzw.  "wczasy pod gruszą"

Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku należy składać najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia wypoczynku.

  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (pobierz)

  • Wysokość dofinansowania oraz progi dochodów na rok 2021 (pobierz)

 

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Podstawą udzielenia pożyczki z Funduszu jest złożenie wniosku przez pracownika oraz - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga poręczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli, będących pracownikami Uczelni. Pożyczka jest oprocentowana w wysokosci 3% w skali roku.

 

Bezzwrotna pomoc finansowa, zapomogi losowe

Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową i może być przyznawana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w następujących przypadkach:

a) indywidualnych zdarzeń losowych (długotrwała choroba, śmierć, klęska żywiołowa) powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu ich życia,

b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej

 

  • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej, zapomogi losowej (pobierz)

 

Informacja o przetwarzniu danych osobowych (plik do pobrania)