wyklady akademickiekonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Z dyplomami i pełni pozytywnych wartości opuścili Podhalańską Uczelnię

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dzisiaj, tym mottem Jana Pawła II absolwenci Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunków: pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego żegnali się uroczyście z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł Pielęgniarki i uroczyście przyrzekam”…i tu padły słowa złożonego przyrzeczenia.

Dyplomy licencjackie i magisterskie ukończenia studiów I i II stopnia pielęgniarstwa oraz licencjackie ratownictwa medycznego wręczał im osobiście Jego Magnificencja rektor   PPWSZ – ks. prof. dr hab. Stanisław Gulak.    

- Przeżywamy w tym momencie doświadczenie jedności zanurzonej w dobru jakim jest nasza Uczelnia. Dziękujemy Bogu za przestrzeń kultury intelektualnej, która pozwalała nam przez te wszystkie lata trudu studiów dojść do dnia dzisiejszego. Pozwalała nam wspólnie przeżywać prawdę, która uczyła i uczy nas poznawać i czytać człowieka i świat we wszystkich jego wymiarach, ale przede wszystkim w perspektywie prawdy i wartości na których także w przyszłości będziecie państwo wznosić gmach swojego życia zawodowego. Skierowanego w sposób szczególny na człowieka – mówił do absolwentów podhalańskiej uczelni ks. rektor Stanisław Gulak. Dodał, że w tym kontekście czytelne są słowa św. Jana Pawła II: „kultura intelektualna jest szkołą dokonującą rzetelnego i uczciwego rozwoju osoby”.

Rektor zwrócił uwagę, że dzisiejszy dzień dla absolwentów to przepustka do różnych karier zarówno zawodowych, jak i naukowych oraz poszerzania horyzontów intelektualnych i ludzkich, w tych szczególnych zawodach, w których podejście personalistyczne do człowieka jest wartością naczelną.

- Państwa wiedza intelektualna i praktyczna, która przygotowywała do tych zawodów, które każą się z pokorą pochylać nad cierpieniem, chorobą i bólem – podkreślił ks. rektor.

Rektor zwrócił też uwagę na wartość jaką jest zakorzenienie w danej przestrzeni kulturowej, którą jest także Podhale i Podhalańska Uczelnia.  - Warto o tym pamiętać szczególnie wówczas, kiedy los sprawi, iż swoje życie będziecie Państwo realizować w otwartej przestrzeni Świata, czy Europy. Wtedy te fundamenty poznanych wartości, w których się wzrastało, formowało i zdobywało wiedzę, będą najcenniejsze. I nie wolno ich nigdy zatracić! O nich zapomnieć!

W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych gości na czele z wiceminister zdrowia mgr Józefą Szczurek-Żelazko, pielęgniarką z zawodu i pierwszą pielęgniarką w historii Polski, która została wiceministrem zdrowia. Była również dr hab. n. hum. Maria Kózka, konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa i prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dr Tadeusz Wadas, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Licznie uczestniczyli i dyrektorzy podhalańskich szpitali, byli: Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wraz ze swą zastępczynią ds. pielęgniarstwa Alicją Jarosińską, była Regina Tokarz, dyrektor szpitala powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Maria Dunaj, dyrektor IGiCHP, oddział terenowy w Rabce-Zdroju. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem reprezentowała wicedyrektor Helena Brzozowska, a Miejski Szpital w Rabce-Zdroju – dr n. med. Maria Luba. Obecny byli i starostowie: powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber i wicestarosta powiatu brzeskiego – Ryszard Ożóg oraz burmistrz Nowego Targu – Grzegorz Watycha, a także przedstawiciele licznych instytucji i służb mundurowych. 

O strategii rozwoju pielęgniarstwa w Polsce mówiła wiceminister  zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. - Wizja zawodu pielęgniarki się zmienia, ten zawód ma być partnerem pacjenta - mówiła.   

Również głos zabrała  dr hab. n. hum. Maria Kózka, konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa i prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dr Tadeusz Wadas, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Z kolei w imieniu wszystkich dyrektorów szpitali mówił Marek Wierzba. Ciepłe słowa do absolwentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego  skierował  burmistrz Nowego Targu – Grzegorz Watycha. 

 

Poniżej przemówcie w całości ks. rektora dr hab. Stanisława Gulaka, profesora PPWSZ

  

Szanowni Państwo,

Pani Minister, Państwo parlamentarzyści, samorządowcy, dostojni goście, szanowni Rodzice i bliscy. Wysoki Senacie, Profesorowie, Pracownicy Administracji i Wy, którzy dziś Jesteście Państwo dla nas najważniejsi - Drodzy Absolwenci.

Przeżywamy w tym momencie doświadczenie jedności zanurzonej w dobru jakim jest nasza Uczelnia.

Dziękujemy Bogu za przestrzeń kultury intelektualnej, która pozwalała nam przez te wszystkie lata trudu studiów dojść do dnia dzisiejszego. Pozwalała nam wspólnie przeżywać prawdę, która uczyła i uczy nas poznawać i czytać człowieka i świat we wszystkich jego wymiarach, ale przede wszystkim w perspektywie prawdy i wartości na których także w przyszłości będziecie państwo wznosić gmach swojego życia zawodowego. Skierowanego w sposób szczególny na człowieka.

 W tym sensie wydają się być czytelne słowa Jana Pawła II; „kultura intelektualna jest szkołą dokonującą rzetelnego i uczciwego rozwoju osoby”.

 Dziękujemy dziś wszyscy za wasze lata studiów uwieńczone sukcesem intelektualnym, zdanymi egzaminami, odbytymi praktykami i obronionymi pracami licencjackimi i magisterskimi. Dyplom, który Państwo dziś otrzymacie, będzie przepustką do różnych karier. Tych zawodowych ale i być może naukowych. Dalszego poszerzania horyzontów intelektualnych i ludzkich, w tych szczególnych zawodach, gdzie podejście personalistyczne do człowieka jest naczelną wartością.

 Państwa wiedza intelektualna i praktyczna, która przygotowywała do tych zawodów, które każą się z pokorą pochylać nad cierpieniem, chorobą i bólem to także przestrzeń dobrze pojętej kultury etycznej jako konsekwencja poznawanej i przeżywanej prawdy, która nie tylko pozwalała i pozwala nam poznawać dobro ale także nim żyć nie tylko podczas studiów, ale jeszcze bardziej po.

 W badaniach, jakie przeprowadzono kilka lat temu w akademiach medycznych, zwrócono uwagę na niebezpieczne mechanizmy zachodzące u studentów w tym wypadku studentów medycyny, a na pewno i wielu innych uczelni. Pewnie naszej również. Pierwszy rok studiów jest dla większości studentów pełen idealizmu, bezpośredniości, prostoty, chęci służenia człowiekowi. Im wyżej postępują jednak lata studiów – aż do czwartego roku włącznie, tym bardziej postępuje zanik ideałów. Student ma już wyćwiczone zachowania, wie, jak postępować wobec poszczególnych profesorów, a tamto wszystko, co go inspirowało na pierwszym roku, pozostaje gdzieś wysoko w chmurach. Dopiero, jak wynika z badań, praktyka medyczna na przedostatnim roku studiów sprawia, że studenci stają oko w oko z cierpieniem. Wtedy wielu z nich wraca do swej pierwotnej delikatności, prostoty, wrażliwości, pogłębionej o osobiste uczestnictwo w dramacie ludzkiego bólu.

  A więc dziękujemy dziś Bogu za tę przestrzeń kultury, która uczyła nas i uczy poznawać prawdę i żyć dobrem wynikającym z poznawanej prawdy, w perspektywie najgłębszej prawdy i największego dobra jakim jest człowiek. I relacja do tego człowieka.

  Człowiek musi mieć poczucie zakorzenienia aby nie zagubić się w świecie. To zakorzenienie dokonuje się w różny sposób- dokonuje się także poprzez przestrzeń kultury własnej Uczelni, i dlatego to będzie zawsze wasza Uczelnia. Bardzo ważna jest przestrzeń kultury w tym wypadku Podhala, które uczy umiłowania najpierw małej Ojczyzny, a przez to umiłowania tej wielkiej Wspólnoty Narodu i Kraju,  w którym się człowiek urodził i którego obywatelstwo nosi. Warto o tym pamiętać szczególnie wówczas, kiedy los sprawi, iż swoje życie będziecie Państwo realizować w otwartej przestrzeni Świata czy Europy. Wtedy te fundamenty poznanych wartości, w których się wzrastało, formowało i zdobywało wiedzę, będą najcenniejsze. I nie wolno ich nigdy zatracić! O nich zapomnieć! Mimo tego, że świat będzie to proponował.

Dziękujemy dziś za rodziców, profesorów, wykładowców – którzy w tej przygodzie intelektualnej przygotowania do zawodu przewodzili. Tym, którzy odeszli daj Boże udział w doświadczeniu życia wiecznego, tym, którzy żyją daj siłę w dalszym tworzeniu kultury ducha.

 Dziękując Bogu – prosimy Go dziś o błogosławieństwo dla Was, dla naszej Uczelni – byśmy w tym wielkim przeżywaniu codzienności umieli jako solidarna wspólnota tworzyć kulturę ducha w jej wymiarze: intelektualnym, etycznym i moralnym na miarę wielkości człowieka, który wie skąd wyszedł i do jakiego celu zmierza.

***

Studia pielęgniarskie stacjonarne I stopnia ruszyły w 2001 roku, rok potem w 2002 roku - studia niestacjonarne. Natomiast studia pielęgniarskie magisterskie stacjonarne i niestacjonarne są oferowane w uczelni od 2011 roku. Pielęgniarstwo I stopnia pomostowe współfinansowane przez UE było w latach 2008 – 2015.

Począwszy od 2004 roku studia licencjackie z pielęgniarstwa ukończyło 1414 osób, w tym stacjonarne - 545 osób, a niestacjonarne - 869 osób, w tym studia współfinansowane z UE 558 osób. Z kolei studia magisterskie ukończyło w latach 2013 – 2017  w sumie 227 osób, w tym 111 studia stacjonarne i 116 osób niestacjonarne.

Kierunek ratownictwo medyczne stacjonarne i niestacjonarne Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oferuje od 2008 roku.  

Studia licencjackie Ratownictwa Medycznego w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w latach 2010-2017 ukończyło w sumie 333 osób, w tym stacjonarne – 154 osoby i niestacjonarne – 179 osób.

 Zdjęcia DPiW

Album ze zdjęciami

Galeria zdjęć: