benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Architektura II stopnia

Kierunek architektura - studia drugiego stopnia (magisterskie) 1,5-letnie o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku architektura mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. 

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2021/2022 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki i zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie: średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub kierunku architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku architektura, studia drugiego stopnia

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl