Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Archiwalne

   Komunikat nr 1/2020 Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia i studentów oraz Pełnomocnika Rektora ds. cyfryzacji dydaktyki z dnia 28 września 2020 r.

  Zarządzenie nr 99/2020.RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

  Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania PPUZ w Nowym Targu od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.

  Zasady ograniczające ryzyko zakażenia podczas prowadzenia zajęć w pracowniach i laboratoriach PPUZ w Nowym Targu, a także zajęć w terenie

  Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć dydaktycznych do formy zdalnej

  Procedury prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

  Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych, w tym staży i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w okresie zawieszenia kształcenia na studiach

  Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 36/2020 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 12 maja 2020 r.  w sprawie realizacji praktyk zawodowych, w tym staży i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w okresie zawieszenia kształcenia na studiach

  Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

  Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągnietych efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich podczas przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość