Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Nowe zasoby cyfrowe

W tym folderze otrzymacie Państwo m. in. dostęp do zakupionych przez Bibliotekę Akademicką baz danych, udostępnianych zdalnie dzięki oprogramowaniu HAN. Ponadto znajdziecie Państwo tutaj informacje o e-zasobach udostępnianych i promowanych przez Bibliotekę, w tym regionaliach dotyczących Podtatrza, przeniesonych do postaci cyfrowej w ramach projektu Podhalańska Biblioteka Cyfrowa.

.................................................................................................


Zobacz, jak korzystać z wyszukiwarki

 .................................................................................................

Skorzystaj z wyszukiwarki EBSCO Full Text Finder
i przeszukaj dostępne e-publikcje
według tytułów, bazy danych lub tematyki

 

Full Text Finder - filmik instruktażowy

 .................................................................................................

BAZY DANYCH LICENCJONOWANE


Kliknij w logo, aby wejść do konkretnego zasobu cyfrowego,
zakupionego przez Bibliotekę Akademicką

lub użyj w tym celu odsyłacza zamieszczonego poniżej, przy opisie bazy


     

         

             

 

 

 ***

Kliknij poniżej w logo,
aby skorzystać z baz danych w Wirtualnej Bibliotece Nauki,
lub użyj w tym celu odsyłacza zamieszczonego poniżej, przy opisie bazy

    

      

       

   

.................................................................................................

 

 • eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa kolekcja ponad 161.000 książek elektronicznych od ponad 540 wydawców w tym wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University
  of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim. Tematyka książek obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.      dostęp do bazy  

 • ebookpoint BIBLIO to zbiór literatury specjalistycznej z różnych dziedzin (informatyka, prawo, biznes, ekonomia, rozwój osobisty, elektronika, HR oraz wielu innych) oraz literatury popularnej, poradników, literatury podróżniczej i przewodników. NASBI służy zarówno poszerzaniu kompetencji zawodowych i zdolności technicznych, jak i skierowane jest do czytelników zainteresowanych nowościami z obszaru literatury popularnonaukowej oraz literatury pięknej.   
    dostęp do bazy  

 • EBSCO e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne
  i techniczne, biznes, informatykę i wiele innych.     dostęp do bazy  

 

 • IBUK LIBRA to platforma umożliwiająca dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (m.in. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL). W czytelni on-line znajdziecie Państwo podręczniki akademickie, publikacje naukowe
  z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.     dostęp do bazy  

 • Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń
  i przeglądów dzieł literackich, ok. 107.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 750 czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 130.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 32.000 opowiadań, ponad 10.000 wywiadów z autorami, ponad 7.000 książek klasycznych i wiele innych publikacji.     dostęp do bazy  

 • NASBI zob. ebookpoint BIBLIO

 

 • Nature e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
  W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.   
    dostęp do bazy  

 

 • Nursing Reference Center to baza zaprojektowana specjalnie dla pielęgniarek. Dostarcza informacji opartych na dowodach w celu zapewnienia opieki przy łóżku pacjenta. Zawiera informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Dzięki Nursing Reference Centre pielęgniarki mogą szybciej odpowiedzieć na pytania, pogłębić swoje umiejętności i czytać artykuły z czasopism pełnotekstowych w dowolnych miejscu i czasie. Nursing Reference Centre ułatwia kształcenie pielęgniarek w zakresie medycyny opartej na dowodach i najlepszych praktyk pielęgniarskich. Dzięki bazie pielęgniarki, nauczyciele, absolwenci szkół pielęgniarskich mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do najnowszych informacji, aby zapewnić najlepszą opiekę pacjentom. Nursing Reference Center udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i inne, publikowane przez najważniejszych wydawców. Tematyka bazy obejmuje między innymi choroby i dolegliwości, edukację pacjenta, pomoce w praktyce, kształcenie ustawiczne i inne.  
    dostęp do bazy  

 • Nutrition Reference Center to kompleksowa baza wiedzy przeznaczona dla studentów
  i specjalistów zajmujących się dietetyką i żywieniem. Zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Artykuły zostały napisane przez uznanych specjalistów w dziedzinie żywienia. Baza jest dostępna na łatwym w obsłudze interfejsie, który posiada również wersję mobilną. Baza zawiera kompletne i rzetelne treści naukowe z zakresu dietetyki. Jej zawartość można przeglądać całościowo lub według poszczególnych modułów tematycznych takich jak: choroby i dolegliwości, kluczowe umiejętności w pracy dietetyka, składniki żywności i ich interakcje z lekami, wskazówki dotyczące stosowania, poszczególnych rodzajów diet, materiały do kształcenia ustawicznego dietetyków, ulotki edukacyjne dla pacjentów, podręczniki z zakresu dietetyki, treści najnowsze
  i ostatnio zaktualizowane.     dostęp do bazy  

 • Rehabilitation & Sports Medicine Source jest bazą stworzona na potrzeby pracowników naukowych i studentów kierunków takich jak medycyna sportowa i rehabilitacja. Baza w swoich zasobach zawiera: ponad 150 pełnotekstowych czasopism, ponad 20 książek, Indeks dla ponad 200 czasopism z dziedziny medycyny sportowej i rehabilitacji, 350,000 rekordów od 1963 roku.   
    dostęp do bazy  

 

 • Rehabilitation Reference Center jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach dlastudentów, lekarzy oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Zawartość bazy obejmuje ponad 800 przeglądów klinicznych, informacje o ponad 100 instrumentach badawczych i ponad 11.700 lekach, około 9.800 obrazów ćwiczeń, około 3.000 tematów
  z zakresu edukacji pacjentów, encyklopedie i wiele innych danych. Tematyka bazy obejmuje fizykoterapię, terapię zajęciową i logopedię. Zawartość bazy jest uaktualniana co tydzień. Przeglądy kliniczne zawierają najlepsze dostępne dowody naukowe zebrane w procesie systematycznej wnikliwej obserwacji i monitoringu. Wszystkie przeglądy kliniczne są pisane i recenzowane przez zespół EBSCO składający się z zawodowych terapeutów. Każdy przegląd zawiera: ocenę i plan opieki, przyczyny i czynniki ryzyka, docelowe rezultaty i pomiary, badania, utrzymanie stanu zdrowia i zapobieganie, ogólne przeciwwskazania i środki ostrożności.  
    dostęp do bazy  

 

 • Science e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

 

 • ScienceDirect / Elsevier e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, wiodąca platforma Elsevier zawierająca zrecenzowaną literaturę naukową. ScienceDirect jest wiarygodnym źródłem wiedzy, pełnym publikacji naukowych, technicznych i medycznych, zawierającym pełnotekstowe wersje artykułów z czasopism i wydania książkowe. Wyśrubowane standardy wydawnicze Elsevier gwarantują wysokiej jakości publikacje.     dostęp do bazy  

 

 • Scopus e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzona przez Elsevier, zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18 000 tytułów czasopism i innych publikacji.      dostęp do bazy  

 

 • Springer Link e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z ok 1 600 czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers.     dostęp do bazy  

 • Web of Science e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki jest pakietem baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. Platforma zawiera: 
  • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
  • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI;, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy
   i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.   
     dostęp do bazy  

 • Wiley Online Library e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki
  która gromadzi czasopisma obejmujące ponad 1 000 tytułów z nauk ścisłych,
  humanistycznych i społecznych. W ramach dostępu przez WBN można korzystać
  z czasopism od roku 1997 do bieżącego.      dostęp do bazy  

 

E-czasopisma

      "Biology of Sport" to oficjalne czasopismo Instytutu Sportu w Warszawie wydane od 1984 roku. Biology of Sport to międzynarodowe czasopismo naukowe recenzowane w wolnym dostępie. Czasopismo zawiera artykuły dotyczące nauk podstawowych i stosowanych w sporcie: fizjologii sportu i ćwiczeń fizycznych, immunologii sportowej i medycyny, genetyki sportu, treningu i testowania, farmakologii, a także innych aspektów biologicznych związanych ze sportem. [cyt. za stroną...

więcej »

Propozycje lektury on-line

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »