inauguracja rokuZdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Informacje organizacyjne

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego oraz zasad panujących na naszej Uczelni. Dodatkowo, prezentujemy informacje na temat opłat za studia.

Regulamin studiów

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu obowiązujący od 1 października 2019 roku.

więcej »

Organizacja roku akademickiego

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów.  

więcej »

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu są bezpłatne. Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych. Opłaty te należy uregulować przed rozpoczęciem semestru, ich nie uiszczenie powoduje skreślenie z listy studentów.

więcej »

Sylabusy przedmiotów

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »