Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

BAZY EBSCO: eBook Academic Collection / Nutrition Reference Centre - nowość dla kierunku dietetyka / Literary Reference Center Plus / Nursing Reference Centre / Rehabilitation & Sports Medicine Source / Rehabilitation Reference Center

 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zakupiła dostęp do baz EBSCO.
Zachęcamy do korzystania z naukowych, sprawdzonych żródeł wiedzy w dostępie elektronicznym.

 

Z A S A D Y   D O S T Ę P U   D O   B A Z   E B S C O

Biblioteka Akademicka PPUZ w Nowym Targu oferuje zdalny dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy. Od kwietnia 2018 roku za pomocą jednego loginu i hasła, można zalogować się do konta czytelnika oraz m. in. do zasobów eBook Academic Collection i Literary Reference Center Plus.

Chcąc skorzystać z e-zasobów należy:
  • posiadać aktywne konto czytelnika w Bibliotece,
  • wejść na stronę internetową Uczelni do zakładki BIBLIOTEKA, a następnie do folderu ZASOBY CYFROWE
  • wybrać bazę, klikając w jej logo (w celu dostępu do e-zasobów, użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła); dostęp do baz możliwy jest również w tym podfolderze, po każdej informacji dot. konkretnej bazy
  • zalogować się podając te same dane, które służą do logowania się w katalogu on-line Biblioteki; dane te są przekazywane podczas aktywacji konta czytelnika w wypożyczalni biblioteki

 

 ..................................................................................................

 Kolekcja eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa kolekcja ponad 161.000 książek elektronicznych od ponad 540 wydawców w tym wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim. Tematyka książek obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

   Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

 ..................................................................................................

 

 

 

Nutrition Reference Center to kompleksowa baza wiedzy przeznaczona dla studentów i specjalistów zajmujących się dietetyką i żywieniem. Zawiera praktyczne wskazówki przydatne do określenia odpowiedniej diety dla osób z różnymi schorzeniami, ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, instrukcje dla pacjentów, czynniki
kulturowe czy społeczne wpływające na sposób odżywiania. Artykuły zostały napisane przez uznanych specjalistów w dziedzinie żywienia. Baza jest dostępna na łatwym w obsłudze interfejsie, który posiada również wersję
mobilną.
 
Baza zawiera kompletne i rzetelne treści naukowe z zakresu dietetyki. Jej zawartość można przeglądać całościowo lub według poszczególnych modułów tematycznych takich jak: horoby i dolegliwości, kluczowe umiejętności w pracy dietetyka, składniki żywności i ich interakcje z lekami, wskazówki dotyczące stosowania, poszczególnych rodzajów diet, materiały do kształcenia ustawicznego dietetyków, ulotki edukacyjne dla pacjentów, podręczniki z zakresu dietetyki, treści najnowsze i ostatnio zaktualizowane.

   Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

 ..................................................................................................

 

 Literary Reference Center Plus
to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 107.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 260.000 biografii autorów, ponad 750 czasopism literackich, ponad 900.000 recenzji książek, ponad 130.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 32.000 opowiadań, ponad 10.000 wywiadów z autorami, ponad 7.000 książek klasycznych i wiele innych publikacji.

   Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

 ..................................................................................................

 

Nurse

 

 


Baza Nursing Reference Centre zaprojektowana specjalnie dla pielęgniarek. Dostarcza informacji opartych na dowodach w celu zapewnienia opieki przy łóżku pacjenta. Zawiera informacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz badań z zakresu pielęgniarstwa. Dzięki Nursing Reference Centre pielęgniarki mogą szybciej odpowiedzieć na pytania, pogłębić swoje umiejętności i czytać artykuły z czasopism pełnotekstowych w dowolnych miejscu i czasie. Nursing Reference Centre ułatwia kształcenie pielęgniarek w zakresie medycyny opartej na dowodach i najlepszych praktyk pielęgniarskich. Dzięki bazie pielęgniarki, nauczyciele, absolwenci szkół pielęgniarskich mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do najnowszych informacji, aby zapewnić najlepszą opiekę pacjentom. Nursing Reference Center udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, treści edukacyjne przeznaczone dla pacjentów, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i inne, publikowane przez najważniejszych wydawców. Tematyka bazy obejmuje między innymi choroby i dolegliwości, edukację pacjenta, pomoce w praktyce, kształcenie ustawiczne i inne.

Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

 ..................................................................................................

 

R&S

 

  

 

Baza Rehabilitation & Sports Medicine Source stworzona na potrzeby pracowników naukowych i studentów kierunków takich jak medycyna sportowa i rehabilitacja. Baza w swoich zasobach zawiera: ponad 150 pełnotekstowych czasopism, ponad 20 książek, Indeks dla ponad 200 czasopism z dziedziny medycyny sportowej i rehabilitacji, 350,000 rekordów od 1963 roku.

Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

..................................................................................................

 


Rehabilitation Reference Center
jest narzędziem z zakresu medycyny opartej na dowodach dlastudentów, lekarzy oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Zawartość bazy obejmuje ponad 800 przeglądów klinicznych, informacje o ponad 100 instrumentach badawczych i ponad 11.700 lekach, około 9.800 obrazów ćwiczeń, około 3.000 tematów z zakresu edukacji pacjentów, encyklopedie i wiele innych danych. Tematyka bazy obejmuje fizykoterapię, terapię zajęciową i logopedię. Zawartość bazy jest uaktualniana co tydzień. Przeglądy kliniczne zawierają najlepsze dostępne dowody naukowe zebrane w procesie systematycznej wnikliwej obserwacji i monitoringu. Wszystkie przeglądy kliniczne są pisane i recenzowane przez zespół EBSCO składający się z zawodowych terapeutów. Każdy przegląd zawiera: ocenę i plan opieki, przyczyny i czynniki ryzyka, docelowe rezultaty i pomiary, badania, utrzymanie stanu zdrowia i zapobieganie, ogólne przeciwwskazania i środki ostrożności.

Kliknij TUTAJ, aby wejść do bazy

..................................................................................................