Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Filologia Angielska I stopnia

Prezentacje mają na celu umożliwienie studentom wyjścia ze swoimi badaniami i przemyśleniami  naukowymi poza kontekst standardowych zajęć dydaktycznych. Promowana jest szeroko rozumiana interdyscyplinarność zwłaszcza w jej humanistycznym zakresie. Co więcej prezentacje są doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności i ukazują problematykę naukową poruszaną na wykładach, ćwiczeniach i seminariach w PPWSZ w Nowym Targu. Jednocześnie prezentacje kształtują w studentach umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz przyczyniają się do samodzielnego rozwijania zainteresowań naukowych. 

Oprac. dr Wojciech Majka

Harmonogramy zajęć

HARMONOGRAMY STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

więcej »

Plany studiów

Plan studiów dla FA, rocznik 2019/2020 <POBIERZ>   Plan studiów dla FA, rocznik 2017/2018, 2018/2019 studia stacjonarne, niestacjonarne, specjalność nauczycielska, tłumaczeniowa <POBIERZ>   Plan studiów dla FA, rocznik 2016/2017 studia stacjonarne, niestacjonarne, specjalność nauczycielska, tłumaczeniowa, język angielski z językiem niemieckm <POBIERZ>    

więcej »

Prace dyplomowe

HARMONOGRAM OBRON   15.09.2020 - specjalność (pobierz)   WYTYCZNE DO OBRONY   Student po uzyskaniu zaliczenia semestru: 1) Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych: - strona tytułowa (POBIERZ) - podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)  (POBIERZ) - podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane...

więcej »

Wzory podań

  Formularz aktualizacji danych osobowych studenta PPUZ w Nowym Targu (pobierz) Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (pobierz)   Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) (pobierz)   w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów (pobierz)   w sprawie...

więcej »

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników

więcej »
1 2 3 4