Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Filologia Angielska I stopnia

Prezentacje mają na celu umożliwienie studentom wyjścia ze swoimi badaniami i przemyśleniami  naukowymi poza kontekst standardowych zajęć dydaktycznych. Promowana jest szeroko rozumiana interdyscyplinarność zwłaszcza w jej humanistycznym zakresie. Co więcej prezentacje są doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności i ukazują problematykę naukową poruszaną na wykładach, ćwiczeniach i seminariach w PPWSZ w Nowym Targu. Jednocześnie prezentacje kształtują w studentach umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz przyczyniają się do samodzielnego rozwijania zainteresowań naukowych. 

Oprac. dr Wojciech Majka

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Erasmus - Filologia Angielska

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Język angielski dla UTW

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Galeria - wydarzenia

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Warsztaty i kursy językowe

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »
1 2 3 4