Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Filologia Angielska I stopnia

Prezentacje mają na celu umożliwienie studentom wyjścia ze swoimi badaniami i przemyśleniami  naukowymi poza kontekst standardowych zajęć dydaktycznych. Promowana jest szeroko rozumiana interdyscyplinarność zwłaszcza w jej humanistycznym zakresie. Co więcej prezentacje są doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności i ukazują problematykę naukową poruszaną na wykładach, ćwiczeniach i seminariach w PPWSZ w Nowym Targu. Jednocześnie prezentacje kształtują w studentach umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz przyczyniają się do samodzielnego rozwijania zainteresowań naukowych. 

Oprac. dr Wojciech Majka

LEKTORATY JĘZYKA OBCEGO

    Regulamin organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego obowiązujący od 01.10.2021 r.

więcej »
1 2 3 4