rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Filologia angielska II stopnia

Kierunek filologia angielska - studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku filologia angielska mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego.

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki i zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie: średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Kandydaci na studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo muszą spełnić wymagania określone w  standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co oznacza, że w toku studiów pierwszego stopnia uzyskali kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku filologia angielska, studia drugiego stopnia

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl