konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Galicyjskie Centrum Edukacji zatrudni specjalistów na terenie Pszczyny

Do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez  zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

od kandydatów wymaga się posiadania następującego wykształcenia, kwalifikacji:

Logopeda

Logopeda posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami ) jeżeli ukończył:

1) studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Psycholog

Psycholog posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami) to jest jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Pedagog

Pedagog posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami)  jeżeli ukończył:

1)      studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2)      studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta posiada kwalifikacje przewidziane w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. (Dzienni Ustaw z 2015 poz. 1994) o zawodzie fizjoterapeuty to jest tytuł:

1) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1;

2) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;

3) licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty;

4) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8, oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta Integracji Sensorycznej posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami|)

  1. ukończone studia wyższe mgr oraz studia podyplomowe w zakresie terapii Integracji Sensorycznej  stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej,
  2. przygotowanie pedagogiczne,

lub

  1. ukończone studia wyższe mgr oraz kurs kwalifikacyjny drugiego stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej,
  2. przygotowanie pedagogiczne,

 

 

Tyflopedagog

Tyflopedagog posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami)  jeżeli ukończył:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku tyflopedagogika, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

     lub

2)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Surdopedagog

Surdopedagog posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zmianami)  jeżeli ukończył:

1)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku surdopedagogika, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2)      studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Od wszystkich specjalistów wymagane jest doświadczenie – min. 50 h

Zajęcia będą prowadzone od 02.01.2020 r. – 28.12.2020 r.

Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji (szczegółowe, aktualne CV) na adres gce@gce.krakow.pl lub gce@gcekrakow.online  wpisując w temacie wiadomości " Pszczyna„

 

Zespół GCE, OSKiU, GF
 Adres do korespondencji:
Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail:gce@gce.krakow.pl, tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92, 884-975-754, 661-247-200