Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Główne działania w Projekcie

 

  1. Urządzenie w PPWSZ Pracowni Digitalizacji, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do digitalizacji druków, gazet, książek. Przeszkolenie personelu. Pracownia jest utworzona przy Bibliotece PPWSZ.

  2. Digitalizacja kilkunastu tysięcy stron podhalaniców, głównie książek i innych wydawnictw pisanych gwarą lub traktujących o góralskiej kulturze, wydanych przed 1939 rokiem (prawa autorskie wygasły), a także ważnych dokumentów (np. akt lokacji Nowego Targu).

  3. Opis planowanych do digitalizacji zasobów: 3 124 szt. zasobów o łącznej liczbie 26 246 stron, w tym dzieła sprzed 1939 r. - 84 szt., dzieła powojenne - 43 szt., wydawnictwa PPWSZ - 43 szt. oraz zdjęcia w ilości 2954, na które składają się:
    - regionalia - książki i zbiory ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne oraz dokumenty życia społecznego, dotyczące Podhala i szerzej - Góralszczyzny - dziedzictwo kulturowe - inkunabuły, starodruki, zbiory ikonograficzne, kartograficzne,

    - zdjęcia: powiaty tatrzański, nowotarski i suski, Beskid Śląski, Górale Biali i Sądeccy. Czas powstania: od lat najdawniejszych (połowa XIX w.) po lata 70-te XX w. obejmujące 3 tematyki: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński wśród górali, Milenijna peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Góralszczyźnie, Historia szkolnictwa na Podtatrzu w fotografii.

  4. Wykonanie dedykowanej strony www, udostępniającej zdigitalizowane zbiory za darmo wszystkim zainteresowanych (licencja Creative Commons). Standard udostępniania będzie zgodny ze standardem stosowanym w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, celem zachowania kompatybilności zbiorów.

    Aktualnie planujemy wykonanie strony udostępniającej zdigitalizowane zbiory wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (która jest m. in. operatorem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej). WBP realizuje analogiczny projekt za 9,8 mln zł i w szczególności w zakresie budowy platformy do udostępniania zbiorów ich portal będzie miał znacznie większe możliwości, niż my moglibyśmy uzyskać (chodzi np. o rozszerzenie standardu zdigitalizowanych danych tak, by można je było przeglądać na urządzeniach przenośnych, co obecnie jest niezbędne). WBP jest chętna do takiej współpracy, Urząd Marszałkowski nie mówi „nie”. Wspólna realizacja z WBP załatwia nam też sprawę bezpiecznego udostępniania zdigitalizowanych zbiorów po zakończeniu projektu. Procedujemy projekt porozumienia Uczelni z WBP w tej sprawie.