Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie i jego relizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2021r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2020r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2019r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2018r <pobierz>

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2017r <pobierz

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia studentom od marca 2017.

Okres realizacji projektu obejmie następujące zadania i etapy:

Zadanie 1 - Opracowanie programu rozwojowego

Etap I - Opracowanie programu rozwojowego zaplanowano na wrzesień 2016.

Zadanie 2 - Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego uczelni:

Etap I - Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Opracowanie zaplanowano na 2016 rok.  Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zaplanowano na wrzesień 2017.

Etap II - Finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na 2017,2018,2019 rok.

Etap III - Działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości zaplanowano od lipca 2017 roku.

Etap IV - Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od sierpnia 2018 roku.

Etap V - Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania zaplanowano od lipca 2017 roku.

 

MOZLIWOŚC ZGŁASZANIA UCESTNIKÓW DO EWENTUALNYCH SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚC:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną realizacje projektu.

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Sekretariat Instytutut Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo

tel. 18 261 07 26.

mail:ip@ppwsz.edu.pl