Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Harmonogram zajęć

 

WAŻNE

 

Plan zajęć dostępny na stronie UEK:

www.planzajec.uek.krakow.pl/PONE Nowy Targ

 

Objaśnienia numeracji grup dziekańskich:
PEFRS1-1111
S1 - studia stacjonarne
N1 - studia niestacjonarne
pierwsza cyfra - numer roku
druga cyfra - numer semestru
trzecia cyfra-  1 - studia stacjonarne/ 2-studia dualne
czwarta cyfra - numer grupy
F - specjalność Finanse i ekonomia biznesu
R - specjalność Rachunkowość i doradztwo podatkowe 

L1 lektorat grupa 1

L2 - lektorat grupa 2

L3 - lektorat grupa 3