benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Harmonogram zajęć, grupy

 KIERUNEK DIETETYKA pierwszego stopnia forma STACJONARNA 

rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

  

PODZIAŁ NA GRUPY --> rok I --> SEMESTR 2 LETNI--> POBIERZ (ewentualne zamiany tylko osoba za osobę we wszytskich podzialach (1-2 oraz 1-3) zgłaszane emailowo- odybwie osoby muszą wysłać email na dos@ppuz.edu.pl do 21.02.2021- po tym terminie brak możliwości zamian)

PODZIAŁ NA GRUPY -->rok II --> SEMESTR 4 LETNI --> POBIERZ- grupa 248-to teraz 246 (zgodnie z poleceniem Koordynatoa)

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021- pobierz

 

TYGODNIE NAUKI w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 -pobierz