Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia - licencjackie 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny

Moduły wybierane po pierwszym semestrze studiów:

 • moduł kształcenia nauczycielskiego
 • moduł translatorski

Studia pierwszego stopnia, kierunek filologia angielska pozwalają absolwentowi legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza. Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent będzie umiał rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Cel kształcenia na kierunku filologia angielska to wykształcenie nauczycieli języka angielskiego i tłumaczy, którzy nie tylko będą reprezentować bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego i praktycznego, ale również aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych. Naszym zamiarem jest wykształcenie absolwenta, który będzie potrafił odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie lub zakładając własną działalność gospodarczą, będzie zabiegał o rozwój swoich umiejętności oraz dbał o jakość wykonywanej pracy.

Charakterystyka modułu kształcenia nauczycielskiego: nadrzędnym celem jest wykształcenie działających samodzielnie, odpowiedzialnie i otwartych na potrzeby uczniów nauczycieli języka angielskiego. Podczas wykładów i licznych warsztatów studenci poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobywają wiedzę ogólnopsychologiczną i pedagogiczną. Dyplom licencjata uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a uzupełniony o dyplom magistra będzie uprawniał do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Charakterystyka modułu translatorskiego: podstawowym zadaniem jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języka angielskiego. Studenci są przygotowywani do pracy translatorycznej w różnych dziedzinach zawodowych z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne dokonywanie tłumaczeń - zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice. Absolwenci będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu w celu czynnego wykonywania go w biurach tłumaczeń, w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury anglojęzycznego obszaru językowego.

 

Wybrane przedmioty dla wszystkich modułów:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Kultura brytyjska
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Kultura USA
 • Historia USA
 • Komunikacja interpersonalna
 • Literatura brytyjska
 • Literatura USA

 

 Wybrane przedmioty modulu nauczycielskiego:

 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu

 

Wybrane przedmioty modułu translatorskiego

 • Językowe podstawy edytorstwa
 • Przekładoznawstwo w medycynie i technice
 • Przekład audiowizualny
 • Gramatyka kontrastywna