Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Podstawowym celem Kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza).

Absolwent studiów II stopnia - po ukończeniu 2-letnich studiów- otrzymuje tytuł magistra  pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej,  których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie  z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Absolwent studiów II stopnia jest   przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek pielęgniarstwo w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada, nieprzerwanie od początku swego istnienia(2001rok),akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP).

WYBRANE PRZEDMIOTY W TOKU STUDIÓW II STOPNIA

 • Pielęgniarstwo europejski
 • Kardiologia inwazyjna
 • Zaawansowana  opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Dydaktyka w pielęgniarstwie
 • Zarys immunologii klinicznej z transplantologią
 • Psychoterapia
 • Podstawy kliniczne gastroenterologii
 • Choroby krwi
 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Śmierć i umieranie w różnych kulturach
 • Statystyka medyczna
 • Język angielski

 

ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry (2 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.