Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Podstawowym celem Kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie absolwenta pielęgniarstwa do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza).

Absolwent  studiów I stopnia -  po ukończeniu 3-letnich studiów - otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładach opiekuńczo –leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie uznawane w krajach Unii Europejskiej.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY W TOKU STUDIÓW I STOPNIA:

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie  niepełnosprawnych
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia
 • Farmakologia
 • Anatomia
 • Biochemia i biofizyka
 • Język migowy
 • Zakażenia szpitalne
 • Język angielski

 

ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek (ścieżka A,C,D, E).

 Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“ (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15, studiując pielęgniarstwo I stopnia od roku akademickiego 2016/2017 w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe:

1) stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo w kwocie 660 zł miesięcznie;

2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;

3) odpłatne praktyki zawodowe (ok. 150 zł/tydzień);

4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;

5) ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;

6) gwarancja zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki.

Ponadto poza projektem konkursowym masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami, zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną (lekarzy i pielęgniarki), posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i wirtualną bibliotekę. Po ukończeniu studiów I stopnia masz pewność zatrudnienia (w Polsce i za granicą) w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.