konkurs plastycznybenefisInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Informacje ogólne

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2013r. nadano Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "kosmetologia". 

Sylwetka Absolwenta

Struktura kwalifikacji absolwenta – sylwetka absolwenta dla studiów na poziomie I stopnia

Od kilku lat dostrzegamy w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o zdrowie, sylwetkę i wygląd. Powstaje pokusa zatrzymania młodości. Rośnie rynek zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania biotechnologiczne, chemiczne i medyczne mające na celu utrzymanie zdrowego i młodego wyglądu. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna i nowoczesne technologie kosmetologiczne wykorzystywane są coraz powszechniej i bez większych oporów społeczeństwa. Stosowane dzisiaj terapie zabiegowe odznaczają się dużo większym stopniem złożoności i zaawansowania, niż te wykonywane jeszcze przed kilkoma laty. Coraz większą rolę odgrywa także rynek Wellness & SPA, który propaguje zdrowy i harmonijny tryb życia. Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów-kosmetologów.

Cel kształcenia

Celem Uczelni w kształceniu na kierunku kosmetologia jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych. Celem jest wykształcenie kompetentnej kadry aktywnie odpowiadającej na potrzeby nowoczesnego rynku tj. kadry rozumiejącej przejście z tradycyjnej kosmetologii w kierunku kosmetologii holistycznej w oparciu o współczesne badania i rozwój technologii kosmetologicznej. Nadążanie za trendami oraz współuczestnictwo w tworzeniu szeroko rozumianej kultury kosmetologicznej poprzez aktywny udział w seminariach, spotkaniach, szkoleniach czy targach.

Możliwości pracy zawodowe

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, domy spokojnej starości w zakresie praktyki podologicznej oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków specjalistycznych do sektora kosmetycznego, SPA oraz kosmetologii medycznej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia salonu kosmetycznego, podologicznego czy odnowy biologicznej.

Studia mają w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne (dermatologia, immunologia, alergologia, medycyna estetyczna, podologia), co umożliwia współpracę z lekarzami odpowiednich specjalizacji w zakresie pielęgnacji ciała i urody, jak również w zakresie podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia.

Inne przedmioty takie jak: techniki relaksacyjne, muzykoterapia, kultura bycia i języka czy marketing sensoryczny pogłębiają wiedzę z zakresu prawidłowego, holistycznie funkcjonującego ośrodka Wellness i SPA. Sprawiają, że absolwent nie tylko potrafi wykonać odpowiednie terapie zabiegowe, ale także wie, jakich użyć technik marketingowych w celu zwiększenia rentowności przedsięwzięcia biznesowego.

Absolwent kierunku kosmetologia PPUZ pozna nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Pozwoli to zwiększyć jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią Absolwenta Kosmetologii PPUZ na rynku pracy. Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

*   zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi,  salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.;

*  właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających

   z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;

*   prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;

* stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;

*  ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji

   skóry zmienionej chorobowo;

*   udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

*   pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;

*  udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;

* nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu

   podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

*  twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;

*  podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku kosmetologia w PPUZ pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali  wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii.

Warto podkreślić tu fakt realizacji dwóch specjalności, które wydają się być najbardziej aktualnym nurtem dzisiejszej kosmetologii:

1) odnowa biologiczna Wellness & SPA - w dobie rozwijającego się sektora SPA w Polsce i na świecie program kształcenia doskonale przygotuje Absolwenta do objęcia samodzielnego stanowiska pracy. Absolwent nie tylko będzie potrafił wykonać standardowe zabiegi relaksacyjne czy pielęgnacyjne, ale zaznajomiony będzie z kosmetyką świata, ekokosmetyką a także będzie posiadał solidną wiedzę z zakresu zarządzania nie tylko swoim czasem, ale także do efektywnego zarządzania ośrodkiem co wzmocni jego pozycję zawodową.

2)  kosmetologia medyczna – jako kierunek przyszłości. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz chęci utrzymania zdrowia i urody program kształcenia na specjalności kosmetologia medyczna doskonale przygotuje Absolwenta do współpracy z lekarzem oraz wykonywania zabiegów prewencyjnych z szeroko pojętej zarówno prewencji pierwotnej jak i wtórnej. Chęć bycia młodym oraz przeznaczane na to środki finansowe przez klientów sektora kosmetologicznego i medycznego wydają się być wystarczającym uzasadnieniem do przygotowania specjalistów w tej dość wąskiej dziedzinie pomiędzy kosmetologią a medycyną. Należy podkreślić, że mimo regularnego kształcenia kosmetologów na polskim rynku nie ma wystarczającej ilości dobrych specjalistów przygotowanych do pracy z lekarzem, prowadzenia pacjenta zarówno  przed jak i po zabiegach inwazyjnych.

Taka koncepcja kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym charakterze (łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych) umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

W dobie tak szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest kosmetologia, kształcenie ustawiczne wpisane powinno być nie tylko w zawód kosmetologa, ale powinno być realizowane już na etapie kształcenia.

Dlatego też PPWSZ kształcąc studenta na kierunku Kosmetologia planuje umożliwić mu dalszy rozwój zawodowy także poza programem kształcenia. Szkolenia zawodowe poszerzające wiedzę i umiejętności praktyczne są nieodzownym elementem pracy kosmetologa podnoszącym także jego kwalifikacje zawodowe i pozycje na rynku pracy.

Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Planowany kierunek studiów jest zgodny z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy. Stanowi odpowiedź na rosnące wymagania stawiane osobom dbającym o urodę, co potwierdza opinia Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

Galeria zdjęć: