Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Czym się zajmuje gospodarka przestrzenna?

Wielowarstwowo rozumianą przestrzenią, która nas otacza.

Każdemu z nas zależy na tym, abyśmy żyli w ładnym otoczeniu, a przy tym racjonalnie i wygodnie urządzonym. W naszym niepowtarzalnym podhalańskim krajobrazie jest to szczególnie ważne. Zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną w dobie dbałości o zrównoważony rozwój będą nabierały coraz większego znaczenia – stąd też wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Przestrzeń - zwłaszcza w rozumieniu lokalnym, jest ściśle ograniczona i nie można jej powiększyć, ani wytworzyć - dlatego łatwo ją zepsuć, a bardzo trudno naprawić.

Kierunek gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy wiedzy z obszarów:  nauk o ziemi (np. geografia, ekologia), prawa, ekonomii i gospodarki oraz z dziedzin technicznych (np. geodezja i kartografia, architektura i budownictwo), ale przede wszystkim urbanistyki.

Uprawnienia możliwe do uzyskania po ukończeniu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna

Absolwent studiów kierunku gospodarka przestrzenna jest uprawniony do:

1) Sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2)  Sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3)   Sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna znajdują także zatrudnienie w administracji samorządowej – w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym, architekturą, budownictwem oraz gospodarką nieruchomościami. Ponadto mogą stanowić wykształconą kadrę dla firm geodezyjnych, biur obrotu nieruchomościami, zarządców nieruchomości, a także dla biur rzeczoznawców majątkowych.

Wiedza zdobyta na tym kierunku nie przyporządkuje absolwenta ściśle do żadnego jednego zawodu, natomiast pozwoli na wybór i zmianę specjalizacji. Ponadto rozszerza horyzonty i może być przydatna w bardzo wielu innych profesjach.

Uczelnia zatrudnia naukowców z Podhala, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagielońskiego, którzy prowadzą zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym. Programy wykładów obejmują głównie zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne prowadzone są m. in. w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. Program studiów wzbogacony jest o 960 godzin praktyki zawodowej w biurach nieruchomości, pracowniach geodezyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studenci w ramach kierunku mogą również korzystać z szerokiej oferty programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki.

Pracowania gospodarki przestrzennej mieści się w sali 2.35 w budynku Tatry. 

Galeria zdjęć: