Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Kierunek Architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, budownictwa, historii i teorii architektury, sztuki i urbanistyki. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku Architektura po ukończeniu 4-letnich studiów inżynierskich otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera architekta i posiada możliwość dalszego rozwoju na studiach uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich).

WYKŁADOWCY

Nauczyciele akademiccy wywodzący się głównie z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wspierają działania na rzecz propagowania nowatorskich form i metod projektowania architektonicznego. Wielu uczestniczy w działaniach organizacji i stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, co przekłada się na nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć warsztatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE PRZEDMIOTY WYKŁADANE W 4-LETNIM TOKU STUDIÓW:

 • projektowanie architektoniczne i urbanistyczne
 • architektura  regionalna Podtatrza
 • architektura ziem górskich
 • fizyka budowli
 • historia architektury i urbanistyki
 • konstrukcje budowlane
 • modernizacja i konserwacja
 • rysunek i techniki warsztatowe
 • studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • sztuki plastyczne


KSZTAŁCENIE
Studia  I stopnia (inżynierskie), trwające 8 semestrów (4 lata), prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym).

Kształcenie studentów jest nowoczesne i elastyczne, a program zgodny z między-narodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA), które zostały porównane z informacjami uzyskanymi w ramach sieci porozumień międzyuczelnianych oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach warsztatowych/ projektowych, co stwarza doskonałe warunki do studiowania.


MOŻLIWOŚCI  ABSOLWENTA
Absolwent kierunku Architektura posiada wystarczające kwalifikacje, aby z sukcesami pracować w:

 • biurach projektowych,
 • firmach developersko-menadżerskich,
 • firmach budowlanych,
 • jednostkach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

 

ROZWIJANIE PASJI

Studiowanie na kierunku architektura stwarza  studentom duże możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Na kierunku działają koła naukowe Ad Quadratum (od 2009), Modulor (od 2011)., w których można powiększać umiejętności, rozwijać pasje naukowe, zwiększać  kwalifikacje. W ramach działalności kół wyjeżdżają na plenery fotograficzne, malarskie i rysunkowe, targi budownictwa, uczestniczą w sympozjach i konferencjach tematycznych.

Plener malarski Mazury

ERASMUS I ERASMUS PLUS

Od 2009 roku Uczelnia podpisała 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i ERASMUS PLUS, który pozwala na naukę i praktyki za granicą, także po obronie pracy dyplomowej.

 

 

BAZA LOKALOWA

Podhalańska Uczelnia dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz znakomitą infrastrukturą, której wyróżnikiem jest nowoczesne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne zawierające specjalistyczne, wielofunkcyjne sale dydaktyczne. Pomieszczenia wyposażone są w zestawy aparatury audiowizualnej i projektory multimedialne. W przestronnej, nowoczesnej bibliotece znajduje się 100 stanowisk czytelniczych oraz stanowiska komputerowe. Zbiory biblioteczne liczą ponad 24 tysiące woluminów i ponad 100 tytułów prenumerowanych czasopism. Użytkownicy posiadają dostęp do elektronicznej wersji książek w systemie IBUK LIBRA i in.