Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nadano Podhalańskiej Państwowej Uczeli Zawodowej w Nowym Targu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "kosmetologia". 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia. Dodatkowo jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktykę mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Cel kształcenia

Celem Uczelni w kształceniu na studiach drugiego stopnia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych. Celem jest wykształcenie kompetentnej kadry aktywnie odpowiadającej na potrzeby nowoczesnego rynku, tj. kadry rozumiejącej przejście z tradycyjnej kosmetologii w kierunku kosmetologii holistycznej w oparciu o współczesne badania i rozwój technologii kosmetologicznej. Nadążanie za trendami oraz współuczestnictwo w tworzeniu szeroko rozumianej kultury kosmetologicznej poprzez aktywny udział w seminariach, spotkaniach, szkoleniach czy targach.

Możliwości pracy zawodowe

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra są, oprócz gabinetów kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej, również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków specjalistycznych do sektora kosmetycznego, SPA oraz kosmetologii medycznej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na studiach drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia profesjonalnego gabinetu kosmetologicznego, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz lekarzem medycyny estetycznej. Ponadto absolwent będzie przygotowany do współpracy z  technologami w produkcji preparatów kosmetycznych.

Studia mają w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne (dermatologia kliniczna, onkologia skóry, alergologia, endokrynologia, chirurgia ogólna i pourazowa, chirurgia plastyczna i estetyczna, kosmetologia lecznicza oraz kosmetologia medyczna), co umożliwia współpracę z lekarzami odpowiednich specjalizacji w zakresie pielęgnacji ciała i urody, jak również w zakresie podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia.

Inne przedmioty takie jak: produkty kosmetyczne, dossier produktów kosmetycznych, organizacja systemów produkcyjnych, aparatura stosowana w produkcji kosmetyków, metodologia badań kosmetyku oraz bezpieczeństwo i higiena w produkcji kosmetyków pogłębiają wiedzę z zakresu technologii kosmetyków. Sprawią, że absolwent będzie sporządzał receptury kosmetyczne, obsługiwał aparaturę, wykonywał odpowiednie badania oraz sporządzał dokumentację kosmetyku.

Absolwent kierunku kosmetologia PPUZ poznaje nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Pozwoli to zwiększyć jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią absolwenta kosmetologii PPUZ na rynku pracy. Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

-     zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.;

-     właściwego zaplanowania i profesjonalnego zaawansowanych i leczniczych  zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;

-  prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;

-  stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;

-  ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;

-  współpracy z producentami kosmetyków;

-  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

-    pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;

-    udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;

-    nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

-    twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;

-    podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku kosmetologia w PPWSZ pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali  wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii.

Warto podkreślić tu fakt realizacji dwóch specjalności, które wydają się być najbardziej aktualnym nurtem dzisiejszej kosmetologii:

1)      kosmetologia bioestetyczna - absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia bioestetyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness;

2)      technologia kosmetyków - studenci podejmujący kształcenie na kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetykówuzyskują wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Absolwenci studiów o specjalności technologia kosmetyków posiadać będą ugruntowaną wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów kosmetycznych na rynek. Znają metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Ukończenie studiów o specjalności technologia kosmetyków umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetykówdaje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienia w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzania produkcją kosmetyków.