Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Studia drugiego stopnia - magisterskie 2-letnie (4-semestralne), profil praktyczny

Moduły wybierane w procesie rekrutacji studiów:

  • moduł kształcenia nauczycielskiego
  • moduł translatorski

 

Kierunek filologia angielska ma na celu wyposażenie studentów w pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów anglojęzycznego obszaru językowego w celu zastosowania jej w różnych sferach działalności zawodowej, jako tłumacze lub nauczyciele języka angielskiego.

Student w trakcie studiów rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i drugiego języka na poziomie kontynuacji lub od podstaw. Ponadto zdobywa pogłębioną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru, rozwija umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i kompetencje społeczne związane z samorozwojem, samodzielnością myślenia i odpowiedzialnością społeczno-etyczną.

Charakterystyka modułu kształcenia nauczycielskiego: nadrzędnym celem jest wykształcenie działających samodzielnie, odpowiedzialnie i otwartych na potrzeby uczniów nauczycieli języka angielskiego. Studenci poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobywają rozszerzoną wiedzę ogólnopsychologiczną i pedagogiczną.  Absolwenci otrzymają dyplom magistra filologii angielskiej, który łącznie z dyplomem licencjata modułu kształcenia nauczycielskiego będzie ich uprawniał do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Charakterystyka modułu translatorskiego: podstawowym zadaniem jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języka angielskiego. Studenci są przygotowywani do pracy translatorycznej w różnych dziedzinach zawodowych z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne dokonywanie tłumaczeń - zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice. Absolwenci będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu. Praktyki odbywane w biurach tłumaczeń oraz w firmach pozwolą na nawiązanie cennych kontaktów z profesjonalistami, a dyplom magistra filologii angielskiej otworzy naszym absolwentom szerokie horyzonty pracy w zawodzie tłumacza.