Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Szybki kontakt

 Sekretariat Kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe
telefon: 18 26 10 706
ins@ppuz.edu.pl

Dział Obsługi Studenta
telefon: 18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny

Absolwent studiów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne, w dziedzinach nauk o obronności i nauk o polityce oraz prawne i humanistyczne, uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom  zarówno o charakterze wojskowym jak i cywilnym.

Absolwent uzyska wiedzę w  jaki sposób środowisko międzynarodowe wpływa na  funkcjonowanie państwa. Najbardziej istotne jest nabycie wiedzy dotyczącej kształtu systemu obronnego i ochronnego państwa w tym umiejętności dotyczące zachowania się
w sytuacjach kryzysowych. Absolwent będzie znał zasady zachowania w takich sytuacjach jak również posiądzie umiejętność pracowania w zespołach antykryzysowych. Osoba kończąca studia będzie rozumiała znaczenie i wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego.

Inną umiejętnością, którą posiądzie absolwent studiów jest znajomość zasad prawnych dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie znał procedury zachowania, postępowania i działania ludzi oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie istotnym elementem kształcenia jest wypracowanie umiejętności gromadzenia
i przetwarzania informacji dotyczących zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego jak
i zewnętrznego. Oprócz tego absolwent będzie umiał przekazać te informacje, które są istotne ze względu na wyuczoną profesję. Absolwent kierunku powinien znać język obcy ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia dalszych studiów drugiego stopnia.