Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Kolejna odsłona warsztatów dla studentów kierunku pielęgniarstwo

4 sierpnia 2020 r., w ramach wakacyjnych praktyk zawodowych z zakresu ostrej niewydolności oddechowej u dzieci oraz krążenia u dorosłych, w Podhalańskiej Uczelni odbyły się warsztaty dla studentów I stopnia studiów (II i III rok) kierunku pielęgniarstwo.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn.: „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu POWR.05.03.00-00-0068/17.

Przy zaangażowaniu i wsparciu technicznym pracowników PPUZ, warsztaty przygotowali i przeprowadzili pracownicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego:

  • mgr Anna Sutor, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • mgr Beata Karoluk, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • lek. med. Jolanta Majchrzak – Król, Oddział Pediatrii,
  • lic. Anna Kubicz, Oddział Pediatrii,
  • mgr Katarzyna Wójcik, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • mgr Nina Plewa, Oddział Kardiologii.

O oprawę fotograficzną wydarzenia zadbała Ewelina Stożek z Działu Promocji i Współpracy.

Opr. Organizatorzy

Fot. Ewelina Stożek, DPiW

Galeria zdjęć: