Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Komunikaty

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że nowoprzyjęci studenci wszystkich kierunków studiów zobligowani są do odbycia szkolenia BHP.

Szkolenie BHP będzie przeprowadzone zdalnie na platformie Google Classroom w terminie
od 5 do 21 listopada 2021 r.

W powyższym terminie na platformie Google Classroom będzie udostępniona  prezentacja na temat bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz test sprawdzający.

Warunkiem zaliczenia testu  jest zdobycie minimum 60 pkt na 100 pkt. Test można wypełnić tylko jeden raz.

UWAGA!

Podczas wypełniania testu zaliczeniowego ze szkolenia BHP należy wpisać adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl (nr_albumu@eppuz.edu.pl).

Podanie innego adresu niż uczelniany może skutkować niezaliczeniem szkolenia. 

 

Studenci PPUZ w Nowym Targu, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów lub na kolejnym poziomie kształcenia i odbyli już szkolenie BHP w naszej Uczelni, nie muszą ponownie uczestniczyć w szkoleniu, ponieważ zostanie ono przepisane na podstawie indeksu lub protokołu.

Na  maile Studentów z domeną eppuz.edu.pl zostaną wysłane zaproszenia do kursu BHP w Google Classroom przez Pana mgr Szymona Kocela Specjalistę ds. BHP.

 

Dział Nauczania PPUZ

                                                                  *****

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

*********************************************************************************************

Odbiór i przedłużanie ważności legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

 *************************************************************************************************

Składanie dokumentów, odbiór decyzji stypendialnych oraz składanie druków numerów kont p. 223a,224,226

***************************************************************************************************************

Drodzy Studenci,

 W związku z prowadzeniem zajęć zdalnych prowadzonych w trybie synchronicznym z wykorzystaniem programu Zoom bardzo prosimy o logowanie się do poczty z domeną eppuz.edu.pl co najmniej 15 minut przed zajęciami celem pobrania linku do wykładu. 

********************************************************************** 

Szanowni Studenci, 

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią. 

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html. 

*********************************************************************************************************************************** 

DRUKI DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE ZWROTÓW KOSZTÓW ZA PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE <POBIERZ> 

____________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIA STACJONARNE 

Komunikaty ogólne:

Dział Nauczania-obsługa studenta- znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 430 tel.18 26 10 726; email: ip@ppuz.edu.pl

1. Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni pok. 307 - informacja - pobierz

2. Regulamin studiów/ regulamin odpłatności  https://www.ppwsz.edu.pl/dydaktyka.html

3. Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Dziale Nauczania (pok. 227) najpóźniej do 15.09.2021 na semestr zimowy, do 31.01.2022 na semestr letni. 

*****************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

1. Informacje organizacyjne- pobierz

2. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

**********************************************************************************

II ROK STACJONARNY

 **********************************************************************************

III ROK STACJONARNY

 **********************************************************************************

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 226

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.