Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Komunikaty

 

UWAGA STUDENCI !!!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. Zatem nie ma konieczności jej przedłużania.

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

 

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez portal estudent.

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia będą rozsyłane poprzez starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.

* * *

Stypednia naukowe, dla niepełnosprawnych i socjalne będą wyplacane na indywidalne konta zgodnie z regulaminem przyznawania stypedniów tj. do 15 kwietnia z wyrównaniem za marzec. 

 * * * 

KOMUNIKATY OGÓLNE 

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020  -  pobierz 

 
************
 

Opiekunowie roku:

I rok dr Dorota Kuder,
II rok mgr Paweł Milka,
III rok dr Marcin Surówka.

 

Opiekun stażu I i II rok

mgr Paweł Milka

praktyki.milka@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk I rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020

mgr Dominik Wieczorek

praktyki.wieczorek@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk II rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019

mgr Adam Bigos

praktyki.bigos@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk III rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018 

mgr Paweł Milka

praktyki.milka@ppuz.edu.pl

 


POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Informacje dotyczące Portalu eStudent:

Podstawowym celem i założeniem  modułu  eStudent jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w  relacjach  uczelni ze studentami oraz studentów z prowadzącymi zajęcia.

Logując  się (login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis,  student ma możliwość:

  • wglądu w swoje dane osobowe,
  • komunikacji z prowadzącymi,
  • odczytywania ogłoszeń od prowadzących zajęcia oraz z dziekanatu,
  • wglądu do swojego elektronicznego indeksu:
  • sprawdzenia ocen i zaliczeń,
  • wydruku wzoru wpisu do indeksu,
  • sprawdzenie informacji o poszczególnych kursach,
  • sprawdzenie najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach,
  • zapoznanie się z informacjami o przebiegu studiów. POBIERZ.

*********

INFORMACJA dla nowo przyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren PPWSZ:
(pobierz)

Zarządzenie  nr 1/2015 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia kontroli wjazdów na teren Kampusu Kokoszków i zatwierdzenia regulaminu wjazdów (pobierz

 

Komunikat Kanclerza dot. odpłatności za kartę upoważniającą do wjazdu na teren Kampusu Kokoszków (pobierz ) 

*********

 

Biblioteka Uczelniana PPWSZ umożliwia korzystanie z  elektronicznego systemu wypożyczeń, dzięki któremu, każdy czytelnik biblioteki może zamówić książki nie wychodząc z domu i odbiera je w dogodnym dla siebie czasie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej PPWSZ, w zakładce BIBLIOTEKA\Aktualności; adres: http://www.ppwsz.edu.pl/aktualnosci-iii.html

Studenci PONE mają również możliwość korzystania z Biblioteki Głównej UEK oraz innych zasobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


*********

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 roku Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość, co oznacza, że jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego.

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych - jednostce wspólnej tych Uczelni - uprawnień do prowadzenia na kierunku finanse i rachunkowość kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała nr 184/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku PPWSZ w Nowym Targu oraz UE w Krakowie o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostce wspólnej tych Uczelni uprawnień do prowadzenia  kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość.