benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Pacjent XXI wieku"

                                                       

 

W dniu 12 maja 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym PPWSZ odbyła się konferencja naukowa Studenckich Kół Naukowych Instytutów Fizjoterapii, Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego, pt. „Pacjent XXI wieku”.

 

Program konferencji

 

Cele Konferencji:

1. Promowanie rozwoju naukowego studentów, a także stworzenie forum do dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie promocji zdrowia i opieki nad pacjentem.

2. Przygotowanie do realizacji wspólnych zadań z innymi uczelniami wyższymi.

3. Integracja  działań studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w kierunku promocji zdrowia.

 

Patronat Honorowy Konferencji:

 J. M. Rektor PPWSZ w Nowym Targu

Prof. dr hab. n. med. Iwon Grys

 

Komitet naukowy:                                                     

Przewodniczący: Prof. dr hab. Dariusz Mucha

Prof. dr hab. Krzysztof Krzstyniak

Dr Maria Zięba                                                                              

Dr Halina Traczewska                                                               

Dr Zdzisław Stępień                                                                       

Dr Halina Romualda Zięba                                                          

Dr Wioletta Ławska

Dr Jadwiga Piotrowicz

Dr Danuta Fus

Dr Piotr Kurzeja          

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Dr Halina R. Zięba

Dr Wioletta Ławska

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Fot. Agnieszka Czajkowska

                                               

Galeria zdjęć: