Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Kontakt

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppuz@ppuz.edu.pl

IG

FB 

Mapy Google

NIP: 735-24-32-038
REGON: 492722404

Konto bankowe:
Santander Bank Polska
nr konta 91 1500 1487 1214 8003 3943 0000

 

Dziennik Podawczy

(18) 26-10-700
(18) 26-10-701

 ppuz@ppuz.edu.pl

p. 225

II piętro

Fax

(18) 26-10-708

 

p. 225

II piętro

Rektor

(18) 26-10-720

rektor@ppuz.edu.pl

p. 213

II piętro

Prorektor

(18) 26-10-711

rektorat@ppuz.edu.pl

prorektor@ppuz.edu.pl

p. 211

II piętro

Kanclerz

(18) 26-10-739

kanclerz@ppuz.edu.pl

p. 309

III piętro

Zastępca Kanclerz

(18) 26 10 700

zk@ppuz.edu.pl

 

 

Kwestor

(18) 26 10 704

kwestor1@ppuz.edu.pl

p. 244

II piętro

Biuro Rektora

(18) 26-10-720
(18) 26-10-711

rektor@ppuz.edu.pl
rektorat@ppuz.edu.pl

p. 211

II piętro

Główny specjalista
ds. BHP

(18) 26-10-700 w. 300

 bhp@ppuz.edu.pl

 p. 304a

III piętro

Inspektor Ochrony Danych

(18) 26-10-716

iod@ppuz.edu.pl

 p. 207

II piętro

Sekretariat Kanclerza

(18) 26-10-710

biuro.kanclerza@ppuz.edu.pl

p. 308

III piętro

Centrum Marketingu

(18) 26-10-727

centrum.marketingu@ppuz.edu.pl

p. 301, p. 302, p.305

III piętro

Dział Nauki i Wydawnictw

(18) 26-10-737

nauka@ppuz.edu.pl

p. 324

III piętro

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ppuz.edu.pl

p. 223, p. 223a,
p. 224

II piętro

Radio Fala Podhala

(18) 26-10-700 w. 614

 

parter budynek "Tatry"

Dział Zamówień Publicznych

(18) 26-10-709

zampub@ppuz.edu.pl

p. 306

III piętro

Punkt Kanclearyjny / Zaopatrzenie

(18) 26-10-701

ppuz@ppuz.edu.pl
zaopatrzenie@ppuz.edu.pl

p. 225

II piętro

Kierownik Działu Administratora Budynków

(18) 26-10-744

budynek@ppuz.edu.pl

p. 305

III piętro

Pełnomocnik ds. inf. niejawnych

(18) 26-10-700 w. 339

 

p. 339

III piętro

Dział Informatyki

(18) 26-10-743

(18) 26-10-700 w. 107

informatyka@ppuz.edu.pl

p. 006

Konserwator

(18) 26-10-700 w. 107

 

p. 006

Dział Kadr

(18) 26-10-705
(18) 26-10-725

kadry@ppuz.edu.pl

p. 234

II piętro

Płace

(18) 26-10-707
(18) 26-10-722

place@ppuz.edu.pl
place1@ppuz.edu.pl

p. 243

II piętro

Kwestura

(18) 26-10-704
(18) 26-10-718
(18) 26-10-721
(18) 26 10 703

kwestura@ppuz.edu.pl

p. 236, 238, 239

II piętro

Dyrektor Biblioteki

(18) 26-10-713

biblioteka@ppuz.edu.pl

p. T 3.40

budynek Tatry

Czytelnia

(18) 26-10-714

czytelnia@ppuz.edu.pl

p. T 0.33

budynek Tatry

Wypożyczalnia

(18) 26-10-715

wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

p. T 0.17

budynek Tatry

Archiwum

(18) 26-10-700 w. 623

archiwum@ppuz.edu.pl

p. T 0.23

budynek Tatry

Erasmus

(18) 26-10-700 w. 337

erasmus@ppuz.edu.pl
international@ppuz.edu.pl

p. 337

III piętro

Sprawy Dyscyplinarne Studentów

(18) 26-10-700 w. 405

halina.zieba@ppuz.edu.pl

p. 405

IV pietro

Portiernia Tatry

(18) 26-10-748

 

holl CDB

Portiernia Gorce

(18) 26-10-747

 

p. 011

SALA OBSŁUGI STUDENTA

INHSiT

TiR, FA, FP, PS

(18) 26-10-731

dos@ppuz.edu.pl

p. 227

II piętro

INT

A, IŚ, GP, S

(18) 26-10-728

dos@ppuz.edu.pl

p. 227

II piętro

INOZ

 RM, P, K

(18) 26-10-733

dos@ppuz.edu.pl

p. 227

II piętro

INOZ

 F

(18) 26-10-732

dos@ppuz.edu.pl

p. 227

II piętro

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Kierunki:
Architektura
Inżynieria Środowiska
Gospodarka
Przestrzenna

(18) 26-10-729

int@ppuz.edu.pl

           p. 329

III piętro

INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNYCH I TURYSTYKI

Kierunki:
Filologia Polska
Filologia Angielska
Praca Socialna
Bezpieczeństwo Narodowe

(18) 26-10-717

ih@ppuz.edu.pl

p. 323

III piętro

Kierunki:
Turystyka i Rekreacja
Sport

(18) 26-10-706

irit@ppuz.edu.pl

p. 330

III piętro

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Kierunki:
Pielęgniarstwo
Ratownictwo Medyczne

(18) 26-10-726

ip@ppuz.edu.pl

p. 430

IV piętro

Kierunek:
Fizjoterapia

(18) 26-10-736

if@ppuz.edu.pl

p. 424

IV piętro

Kierunek:
Kosmetologia

(18) 26-10-735

ik@ppuz.edu.pl

p. 421

IV piętro

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

 

(18) 26-10-700 w. 734

 

zwfis@ppuz.edu.pl

p. T 1.34

budynek Tatry

PODHALAŃSKI OŚRODEK NAUK EKONOMICZNYCH

Dyrektor PONE

(18) 26-10-738

wlodarcr@uek.krakow.pl

p. T 3.28

budynek Tatry

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

(18) 26-10-738

zamorapa@uek.krakow.pl

p. T 3.29

budynek Tatry

Zastępca Dyrektora
ds. administracyjnych

(18) 26-10-741

pone@ppwsz.edu.pl

p 307

III piętro

Sekretariat PONE

18 26 10 738

pone@uek.krakow.pl

dos@ppuz.edu.pl

p. T 3.26

budynek Tatry