inauguracja rokuZdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Książki dla kierunku Inżynieria Środowiska

Książki udostępnione przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu

 1. Algorytmy i struktury danych / Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech Rytter. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2001. (5 egz.)
 2. Biomasa. Energia odnawialna / Ireneusz Soliński. – Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001.
 3. Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej / Ireneusz Soliński. – Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 1999. (2 egz.)
 4. Energia wokół nas / pod red. Wiesława Bujakowskiego. – Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001.
 5. Fototermiczna konwersja energii słonecznej / Włodzimierz Smolec. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 6. Geografia Atrakcji Turystycznych Polski / Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. – Wyd. 3 uzup. 
  i popr. – Kraków : Proksenia, 1999.
 7. Geografia turystyczna świata : część 1 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 8. Geografia turystyczna świata : część 2 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. – Wyd. 4 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 9. Geologia dynamiczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. (7 egz.)
 10. Geologia dynamiczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski. – Wyd. 2. popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. (2 egz.)
 11. Geoekologia turystyki i wypoczynku / Alicja Krzymowska-Kostrowicka. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 12. Geologia złóż / Wiesław Gabzdyl. – Wyd. 2. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999.
 13. Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej / pod red. Zofii Alexandrowicz. – Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1996. (2 egz.)
 14. Kompendium wiedzy o turystyce / pod red. Grzegorza Gołembskiego. – Warszawa - Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 15. Marketing w turystyce / Jerzy Altkorn. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 16. Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Część 1 : Surowce energetyczne / pod red. Andrzeja Paulo. – Kraków : Akademia Górniczo Hutnicza, 1991.
 17. Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Część 2 : Rudy metali / pod red. Andrzeja Paulo. – Kraków : Akademia Górniczo Hutnicza, 1996.
 18. Mineralogia i petrografia / Elżbieta Liber-Madziarz, Barbara Teisseyre. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. (7 egz.) 
 19. Mineralogia i petrografia dla górników / Lidia Chodyniecka, Wiesław Gabzdyl, Tadeusz Kapuściński. – Katowice : Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993.
 20. Nauka o złożach / Hubert Gruszczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1972.
 21. Obsługa ruchu turystycznego / pod red. Zygmunta Kruczka. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2004.
 22. Odtwarzanie małych elektrowni wodnych : monografia / Mieczysław Stefan Rudnicki ; Uniwersytet Szczeciński, Wydział matematyczno-Fizyczny, Katedra Edukacji Informatycznej 
  i Technicznej. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, 2003.
 23. Podstawy geochemii / Antoni Polański. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
 24. Polska. Geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Kraków : Proksenia, 2003.
 25. Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca / pod red. Marka Lipińskiego, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 1998. (2 egz.)
 26. Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
 27. Proekologiczne źródła energii odnawialnej / Witold M. Lewandowski. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
 28. Przewodnik do ćwiczeń z geologii / Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska- Gładysz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. (5 egz.)
 29. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej / pod red. Piotra Roniewicza. – Wyd. 7 popr. 
  i uzup. – Warszawa : Polska Agencja Ekologiczna, 1999. (9 egz.)
 30. Słoneczne instalacje energetyczne / Zbigniew Pluta. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
 31. Turystyka / Władysław W. Gaworecki. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.
 32. Wykorzystanie energii słonecznej / Henryk Kaiser. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 1995.
 33. Zarys dziejów turystyki w Polsce / Małgorzata Lewan. – Kraków : Proksenia, 2004.
 34. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie / Aleksander Stefan Kornak, Andrzej Rapacz. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001