benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Nowe trendy w podejściu do zdrowia i choroby"

Studenckie Koła Naukowe Instytutu Nauk o Zdrowiu wraz z Działem Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zorganizowały Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych  „Nowe trendy w podejściu do zdrowia i choroby”. Konferencja odbyła się 7 czerwca 2016 r. w PPWSZ w Nowym Targu.

Konferencja skierowana była do studentów kierunków medycznych (pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, promocja zdrowia itp.), którzy chcieli podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi. Studenci różnych uczelni mieli możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć i zainteresowań w czasie 10-minutowych wystąpień, które były  wysłuchane i ocenione przez Komitet Naukowy.

Tematyka konferencji cieszyła się tak dużym zainteresowaniem (zgłoszono 48 wystąpień), iż Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeprowadzeniu dwóch równoległych sesji. 

W murach podhalańskiej uczelni gościli studenci waz z opiekunami zarówno z zagranicznych (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku), jak i polskich ośrodków naukowych (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego).

Referaty wygłosili także gospodarze konferencji – studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu następujących kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia.

W sumie w konferencji uczestniczyło ponad 200 osób.

Po obradach Komitetu Naukowego przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie konferencji. Najlepsze prace wyróżniono, przyznając dyplomy oraz nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji.

 

Cele konferencji:

1. Promowanie rozwoju naukowego studentów, a także stworzenie forum dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie fizjoterapii, pielęgniarstwa i promocji zdrowia w kontekście współdziałania.

2. Przygotowanie studentów do realizacji wspólnych zadań w zakresie ochrony zdrowia.

3. Integracja działań studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i  kosmetologii w celu promocji zdrowia.

 

Patronat Honorowy:  Dr hab. n. med.  prof. nadzw. Iwon Grys, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 

Komitet Naukowy:            

Prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Prof. dr hab. Jerzy Naskalski

Doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH

Doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.

Doc. PhDr. Zuzana Hudaková PhD.

PhDr. Wioletta Mikuľaková, PhD.

Dr Maria Zięba

Dr Halina Romualda Zięba

Dr Wioletta Ławska

Dr Halina Traczewska

Dr Anna Baranowska-Wolnicka

Dr Danuta Fus

Dr Grażyna Dębska

Dr Piotr Kurzeja

Dr Bożena Bogusz

 

Komitet Organizacyjny:    

Dr Wioletta Ławska  

Dr Halina Romualda Zięba

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Biuro Konferencji:

Dział Nauki i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737

e-mail: nauka@ppwsz.edu.pl

 

Do pobrania: komunikat, program

 

Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć: