Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Dyplomanci

 • Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w JSA (pobierz)

 • Wytyczne do pracy dyplomowej (pobierz)

 • Instrukcja eDyplomowania - dla studenta (pobierz)

 • Instrukcja eDyplomowania  - dla wykładowcy (pobierz)

Termin złożenia pracy w systemie: 05.01.2021 r.

     Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

 1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 •  strona tytułowa (pobierz)

 •  podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (pobierz)

 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (pobierz)

 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora; 

 • inne załączniki.

2. Student loguje się na eStudent i w zakładce dyplomowania klika ‘DODAJ TEMAT’ i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;

 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;

 • słowa kluczowe w języku polskim;

 • streszczenie pracy w języku polskim;

 • język pracy;

 • semestr pracy 2021/2022 zimowy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

 3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal eStudent w zakładce dyplomowania, klikając w rubrykę AKCJE- SZCZEGÓŁY - PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika ‘WYBIERZ PLIK’ i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika ‘WYŚLIJ’.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ ( nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta:

 • Agnieszka Kolasa–  tel. 18 26 107 28, email: agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl

 

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA - SZCZEGÓŁY - AKCJE-SZCZEGÓŁY - WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 •  dowodu opłaty za dyplom  w kwocie 60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada)( wniosek może być wysłany elektronicznie) (pobierz)
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • ARCHWIALNEJ WERSJI pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami (o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej do celów dydaktycznych, o samodzielności wykonanej pracy)
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.