Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Organizacja roku akademickiego

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym terminy praktyk zawodowych, staży, obozów, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych ustala Dyrektor Instytutu, w oparciu o obowiązujące programy studiów. Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022