studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studia podyplomowe

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zaprasza na studia podyplomowe. W naszej ofercie edukacyjnej znalazły się następujące kierunki:

architektura wnętrz

zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim

Studia podyplomowe o profilu praktycznym: architektura wnętrz, trwające dwa semestry mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin: architektura i urbanistyka. O przyjęcie na studia podyplomowe trzysemestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków.

W ramach kierunku zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim studenci zdobywają wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z prowadzeniem działalności turystycznej, w szczególności dotyczącą: pozyskiwania źródeł finansowania, formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa w regionie, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu biznesem turystycznym oraz prowadzenia działalności promocyjnej w sektorze usług turystycznych.

Zapraszamy na studia podyplomowe na PPUZ w Nowym Targu!