konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Finanse i Rachunkowość (PONE)

Wzory podań

 PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW   w sprawie zmiany trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne lub niestacjonarnych na stacjonarne (w tym przypadku możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku- średnia ocen co najmniej 4,0), zmiana uczelni, kierunku - pobierz (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru) w sprawie przyznania wpisu warunkowego - pobierz  (podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej...

więcej »

Zajęcia zdalne

Zarządzenie nr 99/2020.RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich Wykaz zajęć zdalnych w roku akademickim 2020/21: studia stacjonarne studia niestacjonarne

więcej »

Harmonogram zajęć

Plan zajęć dostępny na stronie UEK: Plan Zajęć Objaśnienia numeracji grup dziekańskich: PEFRS1-1111 S1 - studia stacjonarne N1 - studia niestacjonarne pierwsza cyfra - numer roku druga cyfra - numer semestru trzecia cyfra - 1 - studia stacjonarne/ 2 - studia dualne czwarta cyfra - numer grupy F - specjalność Finanse i ekonomia biznesu R - specjalność Rachunkowość i doradztwo podatkowe  L1 - lektorat grupa 1 L2 - lektorat grupa 2 L3 - lektorat grupa 3   PODZIAŁ NA GRUPY w...

więcej »

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2019/20 zostają zawieszone do odwołania  

więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Sylabusy dla roku akademickiego 2019/20 oraz 2018/2019  Aktualne sylabusy przedmiotów dostępne są poprzez system e-Ordo   Sylabusy dla roku akademickiego 2017/2018 I ROK I semestr Podstawy prawa Matematyka w ekonomii Mikroekonomia Technologia informacyjna Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Marketing usług finansowych Wprowadzenie do studiowania Podstawy organizacji i zarządzania Psychologia Socjologia Język angielski Język niemiecki II semestr Finanse Makroekonomia...

więcej »
1 2 3