benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Podziękowania dla JM Rektora prof. Iwona Grysa oraz Koordynatora PPWSZ ds. wychowania fizycznego mgr Tytusa Iwańskiego za pomoc w organizacji tegorocznego VII Biegu Podhalańskiego

Szanowny Pan

dr hab. n. med. Iwon Grys prof. PPWSZ Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Szanowny Panie Rektorze,

 

W imieniu własnym i wszystkich organizatorów VII Biegu Podhalańskiego im. bł. Jana Pawła II składam na Pana ręce wyrazy wdzięczności za pomoc, zaangażowanie i troskę okazaną w realizacji tego przedsięwzięcia.

W organizację Biegu włączyły się m. in. samorządy Podhala, samorząd Województwa Małopolskiego, wolontariusze i ludzie dobrej woli, dzięki którym udało się w symboliczny sposób wyrazić wdzięczność Ojcu Świętemu - największemu z Polaków.

Niezmiernie cieszy, że nasz Bieg na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych Podhala i Polski, a rekordowa w tym roku liczba uczestników w ilości 675 świadczy o rozwoju tej imprezy i jej randze nie tylko w wymiarze Małopolski ale też i całego kraju. Warto nadmienić, że

w tegorocznej odsłonie biegu licznie wzięli udział reprezentanci ze Słowacji, gdyż był on realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej. Pragnę też nadmienić, że w dwóch pierwszych edycjach biegu, triumfowała Justyna Kowalczyk.

Oprócz sportowej rywalizacji Bieg ten ma na celu upamiętnienie bł. Jana Pawła II, który na nowotarskim lotnisku, a więc w miejscu rozgrywania zawodów, spotkał się z wiernymi Podhala oraz innych zakątków Polski.

Wyrażam jeszcze raz wdzięczność za życzliwość oraz wszelki trud i już dziś zachęcam do włączenia się w organizację Biegu Podhalańskiego

w przyszłym roku.

 

 Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Marek St. Fryźlewicz  -  Burmistrz Miasta 

Nowy Targ, dnia 4 marca 2013 r.

 

 

 

Zamieścił:

Przemysław Zachura
Asystent Rektora PPWSZ