Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

Polskie bazy bibliograficzne

 

<<< KLIKNIJ TYTUŁ, ABY WEJŚĆ DO BAZY >>>  

 

Bazy Biblioteki Narodowej
Baza Biblioteki Narodowej zawiera: Książki polskie od 1980 Książki polskie podziemne od 1976-1989 Artykuły z czasopism polskich od 1996 Czasopisma polskie nowe Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986 Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987 Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych Centralny Katalog Czasopism Polskich Informator o bibliotekach w Polsce

Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)

Polska Literatura Humanistyczna
Polska bibliografia cytowań z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa polskiego, teorii historii i kultury oraz etnologii. Indeksowane są książki, artykuły, materiały konferencyjne, dokumenty elektroniczne i archiwa. Twórcy bazy stawiają przed nią dwa cele: wyszukiwanie informacji bibliograficznych oraz wyszukiwanie cytowań przedstawicieli polskiej humanistyki zamieszczonych w polskiej literaturze humanistycznej.

Polska Bibliografia Literacka
Wersja elektroniczna podstawowej polskiej bibliografii literaturoznawczej. PBL w wersji drukowanej ukazuje się od 1954 roku. Do roku 2000 ukazały się roczniki za lata 1944/45-1988. Od roku 2001, czyli od wydania za 1989, Polska Bibliografia Literacka ukazuje się w formie płyty kompaktowej. PBL obejmuje prace z zakresu teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego; polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych i emigracyjnych) oraz ich przekłady, teksty literackie obce w przekładzie na język polski. Rejestruje inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, teatry telewizji, a także roczną produkcję polskich filmów fabularnych. Wydawca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Poznań).

SPORT - Bibliograficzna Baza Komputerowa
Baza opracowana przez AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych od 1994 roku.

BazTech
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest publicznie dostępną bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska.

PSJD (Polish Scientific Journals Database)
Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Baza Pedagog
Baza opracowana w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku.

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku
Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej,ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.Zawiera blisko 150.000 tytułów prac.

Centralna Baza Danych Geologicznych
Największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych. Są tu między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. Większość danych zgromadzonych w CBDG jest udostępniana bezpłatnie przez zamieszczone na witrynie CBDG wyspecjalizowane aplikacje, w tym dla danych przestrzennych przeglądarkę geograficzną (GIS).
Dostęp do strony Państwowego Instytutu Geologicznego znajduję się TUTAJ

Bazy danych Sejmu RP
Katalog Główny Biblioteki Sejmu

Organizacje i instytucje pozarządowe
Bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji

Autograf
Baza zawiera szczegółowe informacje biograficzne, a także dane adresowe współczesnych polskich twórców z następujących dziedzin: malarstwo, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, architektura wnętrz, rzeźba, fotografika, wzornictwo przemysłowe, tkanina artystyczna i inne. Baza zawiera także fotografie artystów i ich dzieł.

SYMPO
Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r.

Konferencje, targi i wystawy
Baza zawiera informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe  i badawczo - rozwojowe.

Ludzie nauki
Baza zawierająca informacje o żyjących osobach związanych z nauką w Polsce.