Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praca dyplomowa

Regulamin dyplomowania dla kierunku Praca socjalna (pobierz) z dnia 08.10.21 r.

 Najpózniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta (pok.227):

1)      dziennika praktyka zawodowych (oraz dziennik zajęć - dot. kierunku pielęgniarstwo) - w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania p.227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

2)      dowodu opłaty za dyplom  w kwocie 60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl)

3)      wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) --> POBIERZ (wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl)

4)     oryginałów dokumentów przesłanych wcześniej drogą elektroniczną;

5)     legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia).

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

PO egzaminie:

  • Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 226.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu egzaminu.