Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyka zawodowa studia II stopnia

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk studia II stopnia

dr n. med Anna Blak-Kaleta - rok I

dr n. med. mgr piel. Wioletta Ławska - rok II

Pokój 439
Telefon (18) 26 10 726 wew. 439

Godziny przyjęć: wtorek od godziy  16.00 - 17.00, czwartek od godziny 10.00 - 13.00

 Regulamin praktyk i zajęc praktycznych

Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej nad chorym hospitalizowanym  w wybranym oddziale specjalistycznym oraz kompetencji dydaktycznych oraz  w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie.

Praktyka organizowana jest w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz w placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły, uczelnie medyczne).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Praktyki trwają łącznie 160 godz. (4 tygodnie) w całym cyklu kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Praktyki zawodowe mają przypisane 8 punktów ECTS.W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych i z zakresu opieki specjalistycznej.

 

Wymiar i rodzaj praktyk zawodowych - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne -do roku 2018/2019

Rodzaj praktyki

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Praktyka wakacyjna z  Zarządzania w pielęgniarstwie

40 h

-

2

40 h

Praktyka dydaktyczna semestralna  z  dydaktyki w pielęgniarstwie - semestr III

-

40h

2

40h

Praktyka  semestralna - Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej- semestr III

-

40h

2

40h

Praktyka  semestralna  - Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej- semestr IV

-

40h

2

40h

RAZEM

 

80 h

 

120 h

   

 

Wzory dokumentów dla studentów I, II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 Praktyka zawodowa semestralna w zakresie pielęgniarstw specjalistycznych:

 • tematyka praktyki z Intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej,  <pobierz>
 • tematyka praktyki z kardiologii inwazyjnej <pobierz>
 • karta zgłoszenia praktyki z Intensywnej <pobierz>
 • karta zgłoszenia praktyki z kardiologii inwazyjnej <pobierz>
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę na Intensywna <pobierz>
 • potwierdzenie pzyjęcia na praktyke z kardiologii inwazyjnej <pobierz>

 

Praktyka zawodowa semestralna z zakresu Dydaktyki w pielęgniarstwie

 • tematyka praktyki dydaktycznej <pobierz>
 • karta zgłoszenia praktyki dydaktycznej <pobierz>
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę dydaktyczną <pobierz>
 • wzór protokołu pohospitacyjnego  <pobierz>

 

Praktyka zawodowa wakacyjna z zakresu Zarządzania w pielęgniarstwie

 • tematyka praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie <pobierz>
 • karta zgłoszenia praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie <pobierz> 
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie <pobierz> oryginał do odbioru w sekretariacie

 

Wymiar i zakres praktyk zawodowych – studia stacjonarne i niestacjonarne od roku 2019/2020

Moduł / Zakres praktyk zawodowych

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Pracownia endoskopowa

40 godz.

 

2

40 godz.

Nauki społeczne i humanistyczne/

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20 godz.

 

1

20 godz.

Edukacja i profilaktyka w pielęgniarstwie /

Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

 

40godz.

2

40 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska / Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem)

 

40 godz.

2

40godz.

Farmakoterapia/

Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)- praktyka zawodowa

 

20 godz.

1

20 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Opieka onkologiczna

 

40 godz.

2

40godz.

RAZEM

 

60 godz.

140 godz.

10

200 godz.