konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Praktyka zawodowa

 Procedura skierowania na praktyki w PONE

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 i wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni procedura zaliczenia praktyk zawodowychw PONE ulegnie zmianie.

Informacje dotyczące praktyk zamieszczono na kursie https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=12747

Klucz do kursu jest dostępny u opiekuna praktyk.

 

Do pobrania dokumenty związane z realizacją praktyk:

1.    Program praktyki dla studentów studiów stacjonarnych iniestacjonarnych

 Praktyka II sem.  (pobierz)

 Praktyka IVsem.  (pobierz)

 Praktyka zawodowa Vsem.   (pobierz)

2.   lista miejsc (pobierz)

3.   karta zgłoszenia na praktyki (pobierz) 

4.   wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki (pobierz)

5.   ankieta ewaluacyjna (pobierz)

6.  prośba o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej (pobierz)

7.  informacja o pracy zawodowej studenta (pobierz)

Dziennik praktyk II semestr (pobierz)