Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyka zawodowa

Realizacja praktyk zawodowych

Regulamin praktyk - aktualiacja 10.05.2021 r.  (pobierz)


Praktyka inwentaryzacyjna 

5 tygodni (25 dni - 200 godz. dydaktycznych, 5 tygodni), po II semestrze 28.06 - 30.07.2021

Opiekun dydaktyczno- wychowawczy - mgr inż. arch.  Marta Stołowska-Szumal

Termin realizacji praktyki:

Praktyka zawodowa I w wymiarze 200 godzin obowiązuje studenta po II semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w trakcie przerwy wakacyjnej. Praktyka jest organizowana przez pracowników PPUZ, architektów posiadających tytuł magistra inżyniera i wykazujących się własną praktyką zawodową.

Karta zgłoszenia (pobierz)

Program praktyki  (pobierz)

Zakres opracowania  - (pobierz)

Ankieta (pobierz)

Dziennik praktyk (pobierz) - wypełniony i podpisany przez opiekuna dziennik należy złożyć do Działu nauczania - pok. 227.

 

Praktyka przeddyplomowa - projektowa

4 tygodnie (20 dni - 160 godz.), po VI semestrze

Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inż. arch. Anna Jędrysko

Termin realizacji praktyki: 05 -30.07.  lub 02-27.08.2021 r.  - z zachowaniem co najmniej 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich

Studenci odbywają praktykę w wybranych przez siebie biurach projektowych.  Celem praktyki jest aktywne zapoznanie się z pracą na stanowisku asystenta architekta.

  • Program praktyki - (pobierz)

  • Karta zgłoszenia na praktykę (pobierz)

  • Ankieta (pobierz) 

  • Dziennik praktyki (pobierz) - wypełniony i opieczętowany przez opiekuna z ramienia zakładu pracy dziennik, należy złożyć do opiekuna z ramienia PPUZ w wyznaczonym terminie. Po uzyskaniu oceny dziennik należy złożyć do Działu nauczania - pok. 227.

  • Na podstawie karty zgłoszenia przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ a zakładem pracy.  Przed rozpoczeciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1  egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.