Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyka semestralna i zawodowa studia I stopnia

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020

dr Anna Fornal- rok I poniedziałek  : 13.00 - 14.00

mgr Dorota Poręba  rok II- poniedziałek  13.00 - 14.00

dr Magdelena Nieckula -rok III semestrr V - poniedziałek od 9.00-11.00

mgr Maria Półtorak - rok III semestrVI - piątek od 9.00-11.00

Pokój 439
Telefon: (18) 26 10 726 wew. 439

Regulamin zajęc praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo <pobierz>

Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu - pobierz

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Praktyki zawodowe

Kształcenie praktyczne prowadzone jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych  podmiotach leczniczych (oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neonatologicznym, neurologicznym, psychiatrycznym, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczym i ginekologicznym), ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej, hospicjach.

W trakcie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci doskonaleną umiejętności zawodowe nabyte w toku kształcenia przedmiotów kierunkowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Praktyka zawodowa realizowana jest pod kierunkiem dydaktycznego opiekuna praktyki - nauczyciela akademickiego oraz pracowników danego zakładu opieki zdrowotnej /pielęgniarek oddziałowych / posiadających wykształcenie wyższe zawodowe, prawo wykonywania zawodu oraz wykazujące ustawiczny rozwój zawodowy.

 

Zestawienie praktyk zawodowych w 3 letnim planie studiów - obowiązujący studentów  do 2018/2019

Rok

Semestr

Praktyka semestralna

Praktyka wakacyjna

Liczba tygodni

Liczba godzin

Punkty ECTS

I

II

 

Podstawy pielęgniarstwa

3

120

3

II

 

Podstawowa opieka zdrowotna

3

120

3

II

III

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

 

1

40

1

III

Podstawowa opieka zdrowotna

 

2

80

2

IV

 

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

4

160

4

IV

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

4

160

 4

III

V

Neurologia               i pielęgniarstwo neurologiczne

 

2

80

2

V

Rehabilitacja            i pielęgnowanie niepełnosprawnych

 

2

80

2

VI

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 

2

80

2

VI

Pediatria  i pielęgniarstwo pediatryczne

 

4

160

4

VI

Psychiatria            i pielęgniarstwo psychiatryczne

 

1

40

1

VI

Anestezjologia       i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

 

1

40

1

VI

Opieka paliatywna

 

1

40

1

 

 

 

Razem:  

 

30

1200

 

 

WZORY DOKUMENTACJI PROCESÓW PIELĘGNWANIA DO POBRANIA Z PRZEDMIOTÓW:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawy pielęgniarstwa

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

Rehabilitacja  i pielęgnowanie niepełnospranych

 

Zestawienie praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne
I stopnia od roku akademickiego 2019/20

Rok

Praktyka

Liczba tygodni

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Semestralna

Wakacyjna

I

 

Podstawy pielęgniarstwa

3

120

4

Podstawowa opieka zdrowotna

3

120

4

II

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

 

1

40

2

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

w tym 0,5 tygodnia na bloku operacyjnym

4

160

6

 

 

Choroby wewnętrzne  i pielęgniarstwo internistyczne

4

160

6

III

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

4

160

6

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

2

80

3

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

1

40

2

Podstawowa opieka zdrowotna

1

40

2

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

2

80

3

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

2

80

3

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

2

80

3

Opieka paliatywna

1

40

2

                                                                                                     Razem

30

1200

46