Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Szybki kontakt

 Sekretariat Kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe
telefon: 18 26 10 706
ins@ppuz.edu.pl

Dział Obsługi Studenta
telefon: 18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Praktyki

Procedura skierowania na praktyki:

1. Skontaktuj się z pracodawcą 

  • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
  • Ustal termin i czas trwania praktyki

 

2. Dostarcz ubezpieczenie NNW

  • Dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do miejsca odbywania praktyk

 

3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki - wypełnione karty dostarcza opiekunowi praktyk z ramienia PPUZ w imieniu całej grupy starosta (kartę mozna dostarczyć również indywidualnie)

  • Formularze dostępne poniżej

 

4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką), dziennik praktyk (formularz dostępny poniżej)

 

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy

  • Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia i jeden z nich zwróć do sekretariatu INS (p.330)

 

6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

 

7. Po zakończeniu praktyki

  • Poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk

 

8. Dostarcz uzupełniony dziennik praktyk opiekunowi praktyk z ramienia PPWSZ

 

Procedura postępowania po zakończeniu praktyk

W Sali Obsługi Studenta (pokój nr 227) należy złożyć uzupełniony i zaliczony przez opiekuna praktyk z ramienia PPWSZ Dziennik praktyk

 

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę (pobierz)

Dziennik praktyk (pobierz)

ANKIETA OCENY STUDENTA REALIZUJĄCEGO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (pobierz)

KRYTERIA DOBORU INTERESARUSZY (pobierz)

ANKIETA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ (pobierz)

 

Program praktyki dla I roku 2018/2019 PSP (pobierz)

Program praktyk dla I roku 2018/2019 WKU (pobierz)

Program praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (pobierz)

Program praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 (pobierz)

 

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki (pobierz)

Wniosek o zaliczenie praktyk (pobierz)