Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyki

Dokumenty do pobrania:

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Regulamin praktyk (pobierz)

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ INSTRUKTORSKI (pobierz) z dnia 19.10.20 r.

Program praktyki managerskiej (pobierz) z dnia 21.10.20 r. 

Ogólna lista dostepnych miejsc praktyk (pobierz

Karta zgłoszenia na praktyki (pobierz) z dnia 31.03.21 r.

Dziennik praktyk (pobierz) z dnia 21.09.21 r.

 ANKIETA DLA PRAKTYKI ZAWODOWEJ INSTRUKTORSKIEJ (pobierz) z dnia 09.04.21 r. 

ANKIETA  DLA PRAKTYKI ZAWODOWEJ MENAGERSKIEj (pobierz) z dnia 09.04.21 r.

  PROCEDURA

 1. Wybierz miejsce praktyk z listy miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie lub (za zgodą Opiekuna) wybierz nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki (będzie to wymagać podpisania porozumienia, które należy odebrać od Opiekuna, przekazać pracodawcy i podpisane zwrócić do Opiekuna).

 2. Skontaktuj się z pracodawcą. Kierując swe kroki do pracodawcy proszę pamiętać, że on może, ale nie musi Was przyjąć na praktyki – to jest jego prawo, ale nie obowiązek. Może się też zdarzyć tak, że któraś z podanych w spisie instytucji już nie istnieje (w takim przypadku prosimy o informacje zwrotną do opiekuna praktyk). 

 Udając się do pracodawcy wydrukuj wcześniej kartę zgłoszenia na praktyki oraz przedstaw program praktyki, który w danym semestrze powinniście zrealizować. Uzyskaj wstępną zgodę pracodawcy na odbycie praktyki i ustal jej termin. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki, uzyskaj podpis pracodawcy. Jeżeli jest to pracodawca spoza listy zaznacz na karcie przyjęcia na praktyki.

 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki złóż u Opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.

 4. Odbierz skierowanie na praktyki u swojego opiekuna praktyk (skierowanie wystawiane są na podstawie karty zgłoszenia na praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni). Chyba, że opiekun praktyk zadecydował inaczej.

 5. Dostarcz do pracodawcy następujące dokumenty:

 - zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- skierowanie na praktyki;

- program praktyk

- w przypadku nowego porozumienia, należy dostarczyć do pracodawcy również porozumienie, po podpisaniu go przez pracodawcę jeden egzemplarz należy dostarczyć do opiekuna praktyk;

 Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

 6. Odbądź praktyki. Odbywając praktyki należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki poproś praktykodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).

 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  Ankietę  wypełniana w całości praktykodawca. Po jej wypełnieniu praktykodawca może przekazać ją w zaklejonej kopercie przez studenta do Opiekuna lub może przesłać mailem skan ankiety bezpośrednio do Opiekuna.

 8. Uzupełniony dziennik praktyk (dziennik praktyk powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątka zakładu pracy (w zaklejonej kopercie) złóż do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK:

 1. Wszelkie sprawy związane z praktykami należy załatwiać z przydzielonymi opiekunami praktyk

 2.  Praktyka może być odbyta w ramach programu Erasmus – o szczegóły zapytaj opiekuna praktyk