Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyki zawodowe

OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

1.mgr Kinga Wilkus (semestr 3,4)

terminy przyjęć: środa, czwartek, p.120

email: kinga.wilkus@ppuz.edu.pl

 

2. mgr Urszula Jagieła (semestr 2,6)

terminy przyjęć: link

email: urszula.jagiela@ppuz.edu.pl

 

W terminie od 01.11 do 1.12 należy złożyć osobiście lub w formie skanu (emailowo) na adres ik@ppuz.edu.pl (w przypadku skanów oryginały muszą być dostarczone do p. 421 do 1.12) następujące dokumenty:

- Kryteria doboru ineteresariuszy (załącznik nr 1)- wypełnia zakład pracy

- Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej przyjmującej (załącznik nr 2)- wypełnia student

- Kartę zgłoszenia na praktyki (załącznik nr 3), wypełnia student i zakład pracy

- program praktyk (do pobrania poniżej)- podpisuje zakład pracy

Skierowania wraz z ankietą oceny praktyki (załącznik nr 4-ocenia student) oraz ankietą oceny studenta (załącznik nr 5- ocenia zakłada pracy) będą wydawane od 8.12 w p. 421

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu - pobierz- aktualizacja 10.05.2021r.

2.Wykaz placówek pobierz- aktualizacja 26.10.2021

3.Programy praktyk: 

Dla studentów którzy rozpoczeli studia w roku ak. 2019-2020

Praktyka zawodowa semestr 2

Praktyka zawodowa semestr 3

Praktyka zawodowa semestr 4

Praktyka zawodowa semestr 6

 

Dla studentów którzy rozpoczeli studia w roku ak. 2020-2021

Praktyka zawodowa semestr 2

Praktyka zawodowa semestr 3

Praktyka zawodowa semestr 4

Praktyka zawodowa semestr 6

 

Dla studentów którzy rozpoczeli studia w roku ak. 2021-2022

Praktyka zawodowa semestr 2

Praktyka zawodowa semestr 3

Praktyka zawodowa semestr 4

Praktyka zawodowa semestr 6

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.  

 

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC;

2) aktualne badania lekarskie, w trakcie których student jest narazony na działanie czynników szkodliwych;

3) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

4) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;

5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, oraz dziennik praktyk;

6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

 

1. Wybierz zakład pracy

 • z dostępnego wykazu placówek lub

 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij załącznik nr 1, nr 2, nr 3  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki

 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż załącznik nr 1, nr 2, nr 3, program praktyk na Uczelni

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.421)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 

 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej zgodnie ze wzorem) oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227 oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje jeden dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ostateczną ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ;